16 oktober 2014

Het varkentje van Pim

Het varkentje van Pim

Afgelopen dinsdag stond een evaluatie van het afvalinzamelingsysteem Diftar op de raadsagenda. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval een huishouden aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere afvalstoffenheffing op.

Ten tijde van de invoer in 2011/2012 waren met name de B.A.B. en Aalburgse Alliantie fel tegenstander van deze methodiek van doorberekenen van de afvalstoffenheffing. Ondanks dat vooraf via onderzoeken aangetoond werd dat het zou leiden tot minder afval en beter gescheiden afvalstromen in Aalburg. Pim Bouman maakte het destijds zo bont dat hij een pluche varken naar de raadzaal mee genomen had om zijn betoog kracht bij te zetten. "Diftar is een onzinnig systeem, de Aalburger is beter af zijn met een varken in de achtertuin", zo betoogde Pim. Terug naar vroeger dus volgens de B.A.B..

En wat blijkt nu? Jawel hoor, het systeem blijkt prima te werken. Er wordt minder afval door de Aalburgers gegenereerd en er wordt veel beter gescheiden. Goed voor milieu en portemonnee. Gelukkig zijn zowel de B.A.B. als Aalburgse Alliantie zo sportief om dit te erkennen. Men had het fout gezien en geeft dit nu ruiterlijk toe. Hulde.  Wethouder Pim Bouman gaf zelfs een mini-college “omgekeerd inzamelen”. Een nog vooruitstrevender systeem waarbij alleen recyclebare materialen worden opgehaald aan huis. Restafval dient dan door de inwoner weggebracht te worden naar een centraal punt.  Wat het CDA betreft houden we het voor de komende jaren bij Diftar. Bij een aantal afvalstromen zoals blik en papier is er nog verbetering mogelijk. Laten we daar eerst op focussen.

Als CDA konden we het niet nalaten om te informeren naar het welzijn van het varken van Pim. Hoe gaat het met dit dier nu blijkt dat Diftar toch een succes is??  Wethouder Pim antwoordde spitsvondig dat het prima gaat met zijn roze viervoeter. Hij zit in het schuurtje achter het huis en wordt gevoerd met de overbodige regels die er volgens Pim nog volop zijn in de gemeente Aalburg.

Een populair onderwerp. Minder regels, kleinere overheid.  Het staat in bijna elk verkiezingsprogramma. Deze week meldde de gemeente de Hollandse Kroon trots dat men 80% van de plaatselijke regelgeving wil gaan schrappen. Het CDA is benieuwd of Aalburg in staat blijkt om hier de daad bij het woord van Pim te voegen. Wij zijn bereid om mee te denken. Mits er maar geen wantoestanden ontstaan zoals in het verleden bij de Veense putten. Ook nu dreigt het college een aantal regels niet duidelijk af te spreken. Een ezel stoot zich in het gemeen….

Kortom, verantwoord afschaffen van regels gaat nog een hele kluif worden. Zal het varken over een jaar nog leven? Of zal de vermagering, van te weinig af te schaffen overbodige regels, haar tol eisen.  We gaan het nauwlettend in de gaten houden, want ook dierenwelzijn staat bij ons hoog in het vaandel.

Arno Bouman
fractievoorzitter CDA Aalburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.