23 maart 2013

Raad toon lef en visie!

Het zijn op dit moment hectische tijden in de Aalburgse politiek.  Op de agenda voor de raadsvergaderingen van maart en april staan een aantal belangrijke onderwerpen. Met stip op één staat het raadvoorstel  "De Stip".  Volgt u het nog? Het gaat hier natuurlijk over de samenwerking in het Land van Altena.

 

Het college stelt  voor om een keuze te maken uit twee samenwerkingsvormen. Gelijk doorschakelen naar een fusie / herindeling tot één gemeente Altena óf de keuze maken voor een ambtelijke fusie. Bij de laatste optie worden de drie ambtenaren teams grotendeels samengevoegd maar blijven er wel drie gemeenten bestaan.

Om in september/oktober tot een definitieve keuze te komen pleit het raadsvoorstel voor het uitwerken van een concrete business case waarin deze twee vormen kritisch tegen het licht worden gehouden. De kosten hiervoor worden ingeschat op 85.000 euro.  Aalburg draagt hier als partner 21.000 euro in bij.  

 

Deze week kwamen er over de beoogde samenwerking allerlei verschillende signalen af op onze gemeenteraad. Als eerste was er de enquête op Digitaalburg. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de burgers op dit moment is voor het zelfstandig blijven van onze gemeente Aalburg. Ook voelt men zich onvoldoende betrokken bij het besluitvormingsproces. 

Tegelijkertijd kwam het bestuurskracht rapport uit van de provincie Brabant. Dit rapport pleit voor een zo snel mogelijke samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam.  Wat zijn hiervoor dan de belangrijkste argumenten?  Uit het rapport blijkt namelijk ook dat we het in Aalburg best goed voor elkaar hebben. We zijn financieel gezond en er wordt actief ingezet op burgerparticipatie. Maar er worden ook een aantal belangrijke waarschuwingen gegeven.  Bijvoorbeeld: "Het regeerakkoord kan Aalburg dwingen tot keuzes in projecten en/of de hoogte van de lokale lasten en zal nopen tot een bezuinigingsdiscussie en versterkte inzet op samenwerking".

En dan zijn er natuurlijk nog de PWC rapporten van de onderzoeken die de drie gemeenteraden hebben laten uitvoeren. Ook hieruit wordt de conclusie getrokken dat een fusie het meest toekomstbestendige alternatief is. 

 

Als CDA zijn we al heel lang voor een sterke samenwerkingsvorm in Altena. Dit stond al in ons verkiezingsprogramma van 2010.  Bij voorkeur één gemeente Altena. Dit omdat deze vorm het meest toekomstbestendig is. Geen doel op zich maar een middel tot een leefbare samenleving in Altena. Voor nu en zeker voor later. 

 

De signalen die uit verschillende enquêtes tot ons komen willen we niet negeren. We zijn er blijkbaar nog onvoldoende in geslaagd om een meerderheid van de Aalburgse bevolking achter een (ambtelijke) fusie te krijgen.  We denken dat één van redenen is dat onvoldoende concreet is gemaakt wat het op termijn voor ons allemaal zou betekenen als we als Aalburg zelfstandig zouden blijven.  Het uitwerken van de twee businesscases biedt hierin een mooie kans.

 

Daarom pleit ik voor het uitvoeren van den goede businesscase . Hierbij  zijn wat mij betreft o.a. de volgende twee vragen belangrijk:

1. Geef aan in welke mate waarin kwetsbaarheid van de gemeente concreet verminderd in het geval van een fusie?

2. Welke concrete synergievoordelen worden behaald bij een herindeling t.o.v. een ambtelijke fusie?

 

Ik blijf de komende maanden aandachtig toeschouwer bij de raadsvergaderingen. Hopelijk heeft de raad het lef én de visie om de stap te zetten tot uitwerking van de business case. Dit zodat in het najaar een definitieve keuze gemaakt kan worden.  Persoonlijk zal ik me ook blijven inzetten voor het creëren van meer draagvlak voor één Altena.  Daarover binnenkort meer…

 

 

Arno Bouman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.