28 september 2013

Trendbreuk flexibel Aalburg?

Of er een verband is tussen de netwerkstoring in Aalburg /Woudrichem van deze week én de discussie over het flexibelnetwerk model  weet ik niet. Wat ik wel weet is dat er sinds deze week sprake is van een opmerkelijke trendbreuk in de raad van Aalburg.  Ik heb er de beraadslagingen niet op nagekeken maar ik vermoed dat het voor het eerst was in minimaal twee jaar dat een voorstel wat betrekking heeft op een vorm van samenwerking in Aalburg is aangenomen met 14 stemmen voor en 1 tegen. Hoera! 

 

Zoals bekend is in april jl. besloten  dat Aalburg in de samenwerking met andere gemeenten kiest voor een flexibel netwerk model. Hoe dat precies ingevuld moet worden was bij de besluitvorming niet bekend. Het college kreeg dus de opdracht om hier handen en voeten aan te geven. Men is aan de slag gegaan en heeft geconstateerd dat er al flexibel genetwerkt wordt . Geen reden dus om nu snel iets te veranderen.

 

In maart 2014 staan er gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Hoewel het hierbij niet om de vorm maar om de inhoud zou moeten gaan zal het Altena vraagstuk weer een thema worden.  In de onderzoeken die zijn uitgevoerd  bij het gelopen samenwerkingsproces is onvoldoende concreet inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen van de verschillende samenwerkingsvormen voor de burgers en bedrijven nu echt zijn.  Gemiste kans!

 

Ik ben van mening dat iedereen recht heeft op duidelijkheid . Het CDA heeft  deze week een motie ingediend die vraagt om aan de slag te blijven met het flexibel netwerk model. Stilstand is immers achteruitgang.  Tegelijkertijd roept de motie op om de verschillen objectief duidelijk te maken tussen een zelfstandig Aalburg of gefuseerd Altena.  Wat betekent dit concreet voor de burgers en bijvoorbeeld de gemeente financiën? 

De motie was een poging om te komen tot duidelijkheid richting toekomst en tegelijkertijd geen afbreuk te doen aan het besluit van jl. april. Met de bekende stemverhouding ( 7 voor , 8 tegen ) heeft dit voorstel het niet gehaald. Wederom  dreigde een patstelling . Iets waar niemand bij gebaat is.  Bovendien ook slecht voor het imago en onderhandelingspositie van de gemeente Aalburg.

 

Gelukkig is het zover niet gekomen. De BAB, tot op heden een fervent tegenstander van één Altena, riep op om kritisch te kijken naar de omvang van het  huidige én toekomstige takenpakket van de gemeente. Hoe kunnen we deze verbeteren?  En welke vorm van samenwerking past hier het beste bij?

Creatief uitgelegd, in basis precies hetgeen we als CDA ook wilde doen. Inzichtelijk maken waar de kansen en pijnpunten liggen voor onze gemeente. 

 

Bijna de gehele raad schaarde zich achter dit voorstel. Is hiermee dan de basis gelegd voor een constructieve samenwerking in de raad richting toekomst?  Ik hoop het wel. Misschien wel tegen beter weten in.  Als het college deze handschoen voortvarend oppakt weten we eindelijk waar we nu en straks aan toe zijn.  Dat biedt dan een objectieve basis om het juiste samenwerkingsmodel voor de toekomst te kiezen. Zo flexibel zijn we dan ook wel weer!

 

Arno Bouman

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.