Wouter van Vliet

ONDERNEMINGEN ZIJN DE TREKPAARDEN VAN DE ECONOMIE, GEEN MELKKOEIEN.

Waarom kies je voor het CDA. Ik kies voor het CDA omdat het een partij is die 
met twee benen in de wereld staat, waar normen en waarden belangrijk zijn, 
waar ruimte is voor anders denkenden, waar vraagstukken met deskundigheid 
en Hollandse nuchterheid behandeld worden. Ja daar voel ik me thuis.

Onze gemeente kent veel ondernemers in veel diverse sectoren.
De grootste sectoren zijn de agrarische sector en de handel.
Vrijwel alle ondernemers klagen nog steeds over een te grote regeldruk en 
voorwaarden waar aan voldaan moet worden. We zien ook steeds meer dat de ondernemers een controlerende taak opgelegd krijgen door de overheid. 
Als een vaste medewerker of een ingehuurde kracht zich, bij een onaangekondigde controle, niet kan legitimeren krijgt de ondernemer de boete. De overheid is er toch om te handhaven? Die regeldruk moet echt verminderen om de ondernemers weer te laten doen waar ze goed in zijn: 
“ondernemen”. Dat geldt ook in Aalburg. En als ondernemers weer kunnen ondernemen gaat het goed met de economie, gaat het goed met Nederland en zijn we weer in staat om te concurreren met het buitenland.

Wouter van Vliet

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.