24 maart 2017

"Verlengen huidige sportnota is niet goed voor sporters"

Geen nieuw beleid is stilstand, Stilstand is achteruitgang. Wanneer er twee jaar lang geen nieuw beleid wordt gevoerd wat betreft de sport gaan we met de sport als gemeente achteruit. De sportnota is er voor de sporters en voor de verenigingen, maar met dit voorstel schieten de sporters en onze verenigingen helemaal niets op.

Fractielid Rob Huijben "De reden die het college geeft om de nieuwe sportnota uit te stellen is omdat er nog een aantal aandachtspunten open staan. Het lijkt ons sterk dat dit de enige reden is om geen nieuw beleid te ontwikkelen. Deze aandachtspunten kunnen namelijk makkelijk meegenomen worden in een nieuwe nota. Is er misschien iets anders aan de hand? Heeft het college geen visie over sport, of heeft het college te weinig capaciteit beschikbaar op dit moment. 

De aandachtspunten die genoemd worden zijn hoofdzakelijk voetbal. Maar sport is meer dan voetbal. Wanneer de sportnota niet vernieuwd wordt lijden alle sporten er onder. Het voetbal, maar ook zeker alle ander sporten. Bijvoorbeeld de handbalvereniging Dongen, die bij het CDA al de noodklok hebben geluid over hun accomodatieprobleem. Ze voelen zich niet gehoord door het college, en dit kan goed meegenomen worden in de nieuwe nota, anders moet de vereniging nog twee jaar wachten, en dat is niet wenselijk."

Wat het CDA wel vreemd vindt is dat ondanks er pas in 2018 een nieuwe nota komt, er nu al nieuw beleid wordt geïntroduceerd. Denk hierbij aan de binnensportaccomodaties en het beheer hiervan. Dit komt uit de koker van het college en had wat het CDA betreft best wel langs de raad gemogen, of op zijn minst in een sportnota mogen staan.

Het CDA wil de wethouder de hand rijken. Het voorstel van het CDA is wat ons betreft de gulden middenweg: het CDA wil beste de huidige sportnota verlengen tot 1 januari 2018. Mits er dan een nieuwe sportnota ligt .Geen nieuwe nota is stilstand, stilstand is achteruitgang. Een snelle nieuwe sportnota is goed voor onze verenigingen en onze sporters.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.