Visiedocument

In 2020 hebben wij in Visiedocument 1.0 een brede visie over onze kijk op de samenleving, op het functioneren van de afdeling en op de politiek weergeven. Hierbij werden kansen, aangrijpingspunten en verbeterpunten benoemd en opgepakt. Momenteel is er een vervolg: 2.0. Het Visiedocument dient als onderlegger om met eenieder te bouwen aan een sterke partij in de gemeente Dongen. Een afdeling die ‘thuis is in wat er leeft’ in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. Het document is een directe uitnodiging aan iedere lezer om mee te bouwen aan onze afdeling en aan onze samenleving.

Bouwt u mee?

In de lokale politiek van het CDA draait het niet om links versus rechts of om staat versus markt. Het draait om het (politieke) midden: de samenleving. Een middenpartij betekent in de kern een partij “midden in de samenleving”. Het CDA is dan ook herkenbaar wanneer het zich richt op verbinden en overbruggen ín de samenleving. Niet naar binnen gericht zijn, maar naar buiten toe. Gericht op de ander. Politiek moet niet heersen, maar dienen.

Wij staan midden op het marktplein. Niet aan de rand, waar je moet schreeuwen en provoceren. Wij vervullen een brugfunctie “op het knooppunt van het menselijk verkeer”. Niet alleen problemen benoemen, maar ook voorzien in perspectieven en heldere oplossingen. Dat vraagt bereidheid en empathie om compromissen te vinden en te sluiten. Hierbij zijn we moedig, maar houden we altijd respect voor een ander. Dat is immers een compromis.

Wij verbinden en overbruggen in de samenleving.

De christendemocratie moet zich in woord en daad willen onderscheiden door haar zoektocht naar dat gemeenschappelijk goede. Het zijn van een partij van alle generaties kent de ambitie om zich te richten op de gehele bevolking.

De samenleving is meer dan een optelsom van individuele belangen. Ook het CDA staat open voor de ‘veelkleurige’ samenleving. Het CDA doet zelfs een appèl op eenieder om de samenleving mee op te opbouwen. Dit appèl kan alleen klinken vanuit een partij waarbij “Ieder mens telt”, ongeacht ras, geloof of achtergrond. Dat betekent dat je als partij een hand reikt aan ieder die niet (meer) mee kunnen, aan de kwetsbaren en aan de onderdrukten.

Wij zoeken naar het algemeen belang, waarbij wat je bijdraagt aan de samenleving bepalend is.

We bouwen verder op wat onze voorouders hebben opgebouwd en we moeten het leven en de aarde op de best mogelijke manier doorgeven aan volgende generaties. Door ook naar alle generaties te luisteren en deze te verbinden kunnen we hetgeen wat van waarde is, zoals zorg voor natuur en cultuur, ook doorgeven.

De christendemocratische partij is verbonden met een levendige traditie. Het CDA kent een rijke christelijke traditie die staat voor een visie op mens, menselijke waardigheid en op de samenleving. Vanuit deze visies biedt het CDA waarden en kritiek op de hedendaagse cultuur en politiek.

We willen die omstandigheden creëren waaronder mensen én hun maatschappelijke verbanden kunnen onderhouden én hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat is de opdracht voor gerechtigheid. Wij als CDA zijn degelijk als het gaat om geld en vasthoudend en appellerend op het terrein van normen en waarden. Een dagelijks appèl om steeds opnieuw de vraag naar een rechtvaardige ordening van de samenleving te stellen. Zo willen we de menselijke waardigheid, de vrijheid en de verantwoordelijkheid beschermen en dienen.

Wij bouwen op vorige generaties, maar moeten het leven en de aarde op de best mogelijke manier doorgeven aan volgende generaties.

Christendemocratische politiek staat niet stil, maar vormt een agenda van vernieuwing. Binnen het CDA vinden elkaar in de bereidheid om te vernieuwen. Daarbij past het, omwille van een rechtvaardige samenleving, keuzes te durven maken die op de korte termijn pijn (kunnen) doen, maar die nodig zijn alles wat van waarde is door te kunnen geven aan komende generaties.

Vaste waarden met een blik op de toekomst, met het lef om nieuwe wegen te bewandelen, staan daarbij centraal.

Wij vormen een agenda van vernieuwing en verfrissing.

 

Bouw mee op je eigen manier!

Commissiewerk

Doe vrijblijvend mee in een van onze commissies!

Word lid

Word lid en bouw mee aan de toekomst van het CDA!

Meedenken?

Meedenken in een van onze werkgroepen? Of vrijblijvend sparren met de fractie?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.