Klikken om het akkoord te openen.


Beste inwoners,

Voor u ligt het coalitieakkoord ‘Versterken & Vernieuwen’. Een akkoord op hoofdlijnen voor de bestuursperiode 2022- 2026, geschreven door de Volkspartij Dongen (VPD) en het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer. In het akkoord beschrijven wij de maatschappelijke opgaven voor onze gemeente. Wij spreken onze ambities uit over hoe we de opgaven aanvliegen en oppakken. Een nadere uitwerking en concretisering vindt de komende periode plaats met inwoners, maatschappelijk partners en de gemeenteraad.

Samen met de inwoners
Inwoners en andere politieke partijen zijn afgelopen periode uitgenodigd om mee te denken over aanvullingen en aanpassingen aan het coalitieakkoord. Dit kon zowel digitaal als in gesprek op locatie.

Gemeenteraad
Op donderdag 19 mei zal het Coalitieakkoord besproken worden in de raadsvergadering. Er is de mogelijkheid om met moties het (nieuwe) college (extra) opdrachten mee te geven over de uitvoering van het voorliggende Coalitieakkoord op hoofdlijnen. In deze vergadering wordt ook voorgesteld de beoogd-wethouders te benoemen en de nieuwe kandidaat-raadsleden tot de raad toe te laten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.