02 juni 2017

"Kindgericht armoedebeleid is hard nodig"

Het gemeentelijk armoedebeleid is toe aan een herziening. De armoedemonitor wordt uitgevoerd en die gaat dienen als opmaat voor het nieuwe beleid. De wens van de CDA fractie is om een toekomstig armoedebeleid kindgericht te maken, dat kinderen centraal komen te staan in dat nieuwe beleid.

Fractielid Rob Huijben: "Helaas is het nog altijd zo dat kinderen, en ook in Dongen, moeten opgroeien in armoede. Door het armoedebeleid kindgericht te maken kunnen we niet voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien, maar we kunnen het wel voor de kinderen meer dragelijk gaan maken. Daarnaast moet het armoedebeleid natuurlijk voorzien in de andere groepen die met armoede te maken hebben zodat we niemand uit het oog verliezen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.