16 juni 2017

Betere en veiligere oversteek Bolkensteeg hard nodig

In het vragenhalfuur vooraf aan de raadsvergadering van 15 juni heeft het CDA aandacht gevraagd voor de oversteek op de Bolkensteeg tussen de Beljaart een de Biezen. De wijkraad de Beljaart heeft haar zorgen al geuit richting het CDA over deze oversteek en de fractie heeft hier al eerder aandacht voor gevraagd.

Fractievoorzitter André Vonk: "We hebben weer de vraag gesteld of de oversteek veiliger gemaakt kan worden. Helaas heeft de wethouder aangegeven in de vergadering dat de oversteek pas aangepakt gaat worden als de nieuwe school in de Beljaart wordt gerealiseerd. Dit kan, in het slechte geval, nog vijf jaar duren. Het CDA ziet graag een snellere oplossing voor deze gevaarlijke oversteek."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.