14 juli 2017

"Versterk de band tussen onderwijs en bedrijfsleven"

In het (basis)onderwijs wordt al in belangrijke mate het toekomstperspectief van leerlingen bepaald. Havo- en VWO opleidingen bereiden voor op langdurigere scholing. Dit betekent dat er over een langere periode kan worden nagedacht over het maken van keuzes. Een VMBO-opleiding duurt slechts vier jaar en daarna moet de leerling al een beroepsopleiding kiezen. Het keuzetraject is hiermee korter. Daarom is het van groot belang dat al op de (basis)school aandacht wordt besteed aan de verschillende beroepsmogelijkheden.

Faciliteer een Open Bedrijvenweek waarin (basis)schoolleerlingen vrij kunnen inlopen bij bedrijven, zorginstellingen, fabrieken, en/of ondernemers in de recreatieve en logistieke sector zodat ze zich een beeld kunnen vormen van beroepen waar ze nog niet in aanraking mee zijn geweest."

Het CDA Dongen - 's Gravenmoer heeft, in navolging van het CDA Gilze-Rijen, een voorstel gedaan in de gemeenteraadsvergadering om de band te versterken tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Fractielid Mustafa Kilinçarslan: " Voor het versterken van de banden tussen (basis)school en lokaal bedrijfsleven, zouden we als gemeenteraad van Dongen het volgende willen meegeven aan de Regio Hart van Brabant: Faciliteer een Open Bedrijvenweek waarin (basis)schoolleerlingen vrij kunnen inlopen bij bedrijven, zorginstellingen, fabrieken, en/of ondernemers in de recreatieve en logistieke sector zodat ze zich een beeld kunnen vormen van beroepen waar ze nog niet in aanraking mee zijn geweest." 

Sinds 2011 is het aantal instromende leerlingen in een beroepsopleiding gehalveerd. Dit terwijl het bedrijfsleven staat te springen om goede mensen. Deze tendens leidt op termijn tot grote tekorten, ook binnen de regio Hart van Brabant. Een progressief beleid is hier op z'n plaats. Hart van Brabant kan, samen met de gemeenten de spil zijn tussen het lokale bedrijfsleven, de basisscholen en vervolgopleidingen om een dialoog op gang te brengen. Om te laten zien, wat het beroepsonderwijs allemaal te bieden heeft. En waarom het een goede keuze is. Dat is goed, voor bedrijven, gemeente en bovenal, voor de kinderen zelf.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.