26 juni 2023

CDA: Aan de slag met een nieuw subsidiebeleid!

Het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer heeft positief gereageerd op uitgangspunten voor een nieuw subsidiebeleid. De zogenoemde uitgangspuntennotitie is een goede aanzet om te komen tot een nieuw subsidiebeleid voor het ‘verenigingsleven’. Het CDA is blij met de ruimte die de notitie biedt aan verenigingen en stichtingen om nog inbreng te leveren. 

De uitgangspuntennotitie
Aan de gemeenteraad zijn diverse uitgangspunten voorgelegd die moeten leiden tot een nieuw subsidiebeleid. In deze notitie staan een viertal punten om op te nemen in het beleid. Dit gaat over inhoud & impact, over samenwerking, over het proces én over de financiën. „Deze uitgangspuntennotitie van het subsidiebeleid biedt nog veel ruimte. Het geeft echt alleen maar een richting. Wij vinden dat positief, want hierdoor is er écht ruimte voor de stakeholders om te participeren.”, aldus CDA-raadslid Marjolijn Diepstra in de raadsvergadering. Het gesprek met de stakeholders (verenigingen en stichtingen) is de volgende stap in het proces om tot een nieuw beleid te komen.

Positieve punten
Het CDA is blij met de brede kijk op ondersteuning: „Het verlenen van subsidies aan verenigingen gaat niet alleen om financiële steun, maar ook om andere vormen van ondersteuning.”, aldus Diepstra. Daarnaast was het CDA positief over het streven naar een gebruiksvriendelijk subsidieproces, waarbij criteria en randvoorwaarden zo duidelijk mogelijk worden weergegeven. Tot slot staan we achter de jaarlijkse indexaties van de subsidie(plafonds), want ook het verenigingsleven heeft te maken met stijgende kosten (als gevolg van inflatie).

Ontlasten van vrijwilligers
‘Maatschappelijke impact meten’ was een discussiepunt in de gemeenteraad. Enkele fracties stelden voor om te onderzoeken of het mogelijk is om subsidies te verlenen op basis van maatschappelijke impact die een activiteit heeft, en om ook de hoogte van de subsidie hierop te baseren. Zij vroegen hiervoor om een (objectief) beoordelingskader te ontwikkelen. Marjolijn Diepstra: „Wij snappen de intentie van meten en monitoren van maatschappelijke impact en een beoordelingskader. Maar we zien ook de consequenties die dit kan hebben voor juist de verenigingen en stichtingen en voor de vrijwilligers. Wij willen hen juist ontlasten, en niet meer gaan belasten.” Extra kaders vragen ook om extra tijd van vrijwilligers. Het CDA pleit ervoor om dit eerst te bespreken met de verenigingen en stichtingen en daarna pas verder te bezien.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.