19 juni 2023

CDA: Aan de slag met Jeugd & Politiek

Afgelopen weken hebben CDA-raadsleden Marjolijn Diepstra en Stijn Sips meegedaan met het spel Democracity, voor groep 8 van Dongense basisscholen. Ook de CDA-wethouders Ankie De Hoon en Kees de Jong waren een dagdeel actief. Tijdens het leerprogramma Democracity richten kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs zelf de fictieve stad ‘Democracity’ in. Dit doen ze in de raadzaal van het gemeentehuis. De CDA-fractie heeft de wens om het aanbod van deze lesprogramma’s uit te breiden voor de jeugd.

Democracity
Tijdens Democracity bouwen de leerlingen samen aan een fictieve stad: gaan ze voor bedrijven of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget en de ruimte is beperkt, dus helaas kan niet alles een plaats krijgen. Tijd dus om samen keuzes te maken. Om het eens te worden over de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en overeenstemming nodig zijn in een democratische samenleving.

Uitbreiden van het programma
Het huidige programma ‘Jeugd & Politiek’ is erop gericht het maatschappelijke bewustzijn van jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar te versterken. Het programma laat hen kennismaken met de politiek en de activiteiten op het gemeentehuis. Democracity voor groep 8 is onderdeel van het programma. Het CDA wil dit programma verder uitbreiden. Vorig jaar heeft het CDA hiervoor een verzoek gedaan bij het college van B&W. Momenteel bespreekt de gemeente de mogelijkheden hiervan met de scholen en, waar mogelijk, met de scholieren zelf. Ook brengt de gemeente andere ideeën in beeld, zoals een kinderburgemeester en/of een kindergemeenteraad. De CDA-fractie is blij dat deze stappen genomen worden én verwacht de uitkomsten binnenkort.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.