CDA DONGEN VERZIEZINGEN 2018
23 oktober 2021

CDA: aandacht voor (nieuwe) Zorg

De veranderingen binnen het sociaal domein in de gemeente Dongen zijn in 2015 ingezet. Er zijn toen keuzes gemaakt over de inrichting van de lokale toegang, die in 2017 leidde tot de Entree. Als uitvloeisel van de evaluatie hiervan ligt een voorstel voor van een concept “Contouren Dorpsteam”. Inwoners die met een zorgvraag zitten kunnen zich wenden tot het Dorpsteam. Hierin zitten naast de gemeente ook partner-organisaties. Vanuit het team zou dan verwijzing kunnen plaatsvinden naar specialisten en ook naar vrijwilligers. Aan de gemeenteraad om zich hierover uit te spreken.

Kritische noot
Annemarie van Eenennaam (CDA) zette kritische kanttekeningen bij het voorstel. De CDA fractie wil een laagdrempelige en goede zorg dicht bij de mensen en met de focus op preventie. Die aanpak kan aansluiten bij een Dorpsteam en hierbij kunnen ook vrijwilligers een rol spelen. Maar veel zaken zijn nog niet bekend, zoals de “klantreis”. En waar ligt de regie? Ook is nog niets bekend over de betaalbaarheid van de extra laag die toegevoegd wordt. En over de juridische kant van de inzet van vrijwilligers. Volgens het CDA is de inzet van de vrijwilligers niet goed geregeld in het Dorpsteam. In het Dorpsteam moeten de professionals de regie hebben, en die komen bij de mensen thuis. Daarna komt de tweede laag met vrijwilligers en specialisten. Vrijwilligers worden zo bijvoorbeeld ingezet bij taalbegeleiding, hulp bij financiële zaken en lotgenoten groepen. Bij de inzet van vrijwilligers moeten problemen met de AVG voorkomen worden.

Motie
Kortom het CDA wil dat de “klantreis” inzichtelijker gemaakt wordt. Met name over het uitgangspunt dat professionals in het Dorpsteam opereren en bij de mensen thuis komen, waarbij zij regie voeren en verantwoordelijk zijn voor de indicatiestelling. De CDA fractie diende daarom, met de steun van de gehele raad, een motie over de rol- en taakverdeling van de vrijwilligers en professionals in de opzet van het Dorpsteam. Hierin wordt het college onder andere gevraagd de klantreis in kaart te brengen, waarbij het principe 'één huishouden één plan één regisseur' wordt gevolgd. Verder wordt gevraagd bij verdere planvorming preventie als belangrijke pijler te nemen en de adviesorganen te raadplegen.

Na enige discussie over de klantreis werd de motie unaniem aangenomen. Met inachtneming van deze aangenomen motie stemde het CDA in met het voorstel over Sociaal Domein.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.