29 september 2023

CDA blij met 120 nieuwe woningen in ’s Gravenmoer

Al enkele jaren staat de ontwikkeling van de locatie “De vijf turven” op het programma in ‘s Gravenmoer. Het betreft een nieuwbouwwijk van circa 120 woningen. Bijna 75% van de nieuwe woningen zal voor de categorie goedkoop en middelduur worden gebouwd. De gemeenteraad heeft op 28 september ingestemd met de uitgangspunten die van toepassing gaan zijn op deze ontwikkeling.

Investeren voor iedereen
CDA-fractievoorzitter Stijn Sips is blij met deze ontwikkeling: „De bouw van circa 120 woningen in alle prijscategorieën is belangrijk voor een evenwichtige kern ’s Gravenmoer. Het gaat erom dat we zorgen dat iedere doelgroep terecht kan in onze kernen om daar te wonen.” Er worden ongeveer 88 goedkope en middeldure woningen gepland. Daarnaast zullen er ongeveer 32 dure woningen komen. Hierdoor wordt de doorstroom (verhuizen naar een andere type woning, waardoor er een woning vrijkomt) bevorderd.

Identiteit behouden
Het behouden van de identiteit van ’s Gravenmoer is een van de pijlers in de plannen. Dit betekent dat er overwegend grondgebonden woningen binnen de locatie passen. Daarnaast is het huisvesten van starters en jonge gezinnen een aandachtspunt. Juist deze doelgroep kan een bijdrage leveren om de identiteit van ’s Gravenmoer te bewaren. In de nieuwbouwwijk zal ontmoeten centraal staan. Daarom wordt er geïnvesteerd in een groene omgeving. Dit beeld past bij de kern ’s Gravenmoer. Het zorgt voor een prettige openbare ruimte om in te verblijven en om elkaar te ontmoeten. Er wordt een snelheidsregime van 30 km per uur ingesteld in de nieuwe wijk.

Snelheid maken
„Dat de woningmarkt is vastgelopen én dat dit soort projecten uitkomst moeten bieden, mag voor niemand meer een verrassing zijn.”, aldus Sips. Het CDA vindt het dan ook jammer dat er geen acties worden genoemd om de woningbouw te versnellen. „We erkennen allemaal de woningbouwcrisis. Daar moeten we dan ook naar acteren.”, betoogde de CDA-fractievoorzitter. Sips vervolgde: „We hadden ook gehoopt op meer duidelijkheid over de verdeling tussen huur- en koopwoningen. En welk aandeel sociale huurwoningen zal worden.” Een belangrijke fase die nu ingaat is de voorbereiding van het omgevingsplan.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.