24 april 2023

CDA blij met stap richting nieuwe woonwijk Noorderbunder

De gemeente wil een nieuwe woonwijk realiseren aan de Noorderlaan. De ambitie voor de ‘Noorderbunder’ is een natuur-inclusieve, duurzame, toekomstbestendige wijk. Aan de gemeenteraad werd het bestemmingplan voorgelegd. Het bestemmingsplan maakt het realiseren van maximaal 300 woningen mogelijk. Het CDA Dongen - ’s Gravenmoer is blij dat we met het vaststellen van het bestemmingsplan een stap dichter bij het realiseren van de nieuwe woonwijk zijn.

Positief over het plan
„Wij zijn groot voorstander van deze nieuwe woonwijk, waarin we inzetten op een natuur-inclusieve, duurzame en toekomstbestendige wijk. De wijk biedt ruimte om diverse doelgroepen te huisvesten in Dongen.”, aldus CDA-fractievoorzitter Stijn Sips. In de wijk zal 30% sociale woningbouw gerealiseerd worden. Daarnaast zal er ook 20% middeldure huur worden gebouwd. In het bestemmingplan zijn verschillende maximale bouwhoogten opgenomen. Zo kan er makkelijker ingespeeld worden op de behoefte en omgevingskaders. Ook wordt er rekening gehouden met de molenbiotoop.

Ruimte voor experimenteren
Binnen het plan worden woningen geselecteerd voor een pilot ‘waterneutraal’ bouwen. Hierin wordt opgetrokken met het waterschap Brabantse Delta. Het CDA vindt het positief dat we nieuwe dingen gaan uitproberen: „Wij willen de wethouder meegeven om dit vast te houden, en zo veel mogelijk in te zetten om de wijk nog duurzamer, groener en natuur-inclusiever te maken. Zelf denken wij ook aan initiatieven als parkeerterreinen overdekken met zonnepanelen.” Wethouder Ankie de Hoon stond hier positief tegenover en gaat kijken naar de mogelijkheden.

Met inwoners
Het plan kent draagvlak. Zo is het plan is besproken met de klankbordgroep, heemkundekring, waterschap, provincie en omwonenden. Het CDA gaat ervan uit dat het college de inwoners blijft betrekken bij het vervolg, zoals bij het bepalen van aantallen bouwlagen als ook bij het informeren over de keuzes voor verkeersafwikkeling. Zo wordt het een wijk voor iedereen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.