19 november 2020

CDA Dongen – ’s Gravenmoer over de begrotingsraad: ‘Een andere wind waait er door politiek Dongen’

De afgelopen weken stonden in politiek Dongen in het teken van de begroting 2021-2024. De raadsfracties kregen een heleboel informatie en een uitgebreid proces van overleg voor de kiezen. De raadfracties zijn druk bezig geweest met het bestuderen van de plannen met de bijbehorende geraamde kosten, opstellen van technische vragen ter verduidelijking en het op papier zetten van de algemene beschouwing (dat is een overzicht van opmerkingen, standpunten en wensen van de fractie). Maar ook met het formuleren van moties en amendementen en met het overleggen intern als fractie, maar ook met de andere partijen. En natuurlijk de  raadsvergaderingen zelf.

Dit jaar was anders dan afgelopen jaren. Er leek een andere wind te waaien in de raadzaal en het voelde anders aan. Dat merkten wij als CDA Dongen – ‘s Gravenmoer duidelijk. Afgelopen jaren stonden de posities vast, voor wat de coalitie en oppositie betrof. Bij alle stemmingen waren toen de getalsverhoudingen zowat hetzelfde bij moties en bij de begroting zelf.

Ook dit jaar had de CDA fractie het initiatief genomen tot aanpassing en wijziging van de plannen met (concept-)moties. Dit resulteerde in, samen met andere partijen ingediende en ondersteunde moties, waarvan er verschillende zijn aangenomen door de raad.

Wij noemen daarbij:

  • het uitvoeren van een woonbehoefte onderzoek;
  • de aandacht voor de schuldenpositie van  de gemeente;  
  • de openbare ruimte en groen, met de motie ‘tegel eruit plant er in’, en de motie over het percentage groen bij nieuwbouwprojecten;
  • het schrappen van 4,2 miljoen voor  verbouwing van het gemeentehuis;
  • in het sociaal domein de motie over bestrijding eenzaamheid en verveling;  
  • en de motie over mantelzorgcompliment.

De CDA fractie heeft ervaren dat degelijke voorstellen zowel op sociaal domein , maar ook op financieel terrein en op gebied van  ruimte en groen, overgenomen werden. De extra aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte was voor het CDA grote winst. Zoals aanpak van wijken om die rolstoel-, kinderwagen- en rollatorvriendelijk  in te richten, het kwaliteitsniveau van openbaar groen, en het aandeel groen in de nieuwe woningbouwprojecten.

Dat alles heeft ertoe geleid dat ingestemd kon worden met de begroting. Die instemming was unaniem door de gehele raad. Een nieuwe wind en een andere sfeer waren in de raadzaal aanwezig. Jammer dat  in verband met corona het  publiek er geen getuige van kon zijn.

Groet,
Team CDA Dongen – ’s Gravenmoer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.