12 januari 2022

CDA Dongen – ’s Gravenmoer over Zorg in de gemeente Dongen

Het sociaal domein in de gemeente Dongen gaat veranderen. De WMO-aanpak is in 2015 al ingezet. Momenteel wordt er gewerkt aan de opzet van een zogenoemd Dorpsteam. Het CDA vindt dit een goede ontwikkeling, maar heeft wel een duidelijke visie over de reeds ingezette verandering.

Zorg in de buurt
Het CDA Dongen – ’s Gravenmoer vindt een menselijke aanpak belangrijker dan regels. Daarom willen wij dat bij de invulling van zorgbehoefte er eerst gekeken moet worden of, en welke, zorg vanuit de eigen leefomgeving geboden kan worden. Lukt dat niet of ten dele dan wordt de zorg door de gemeente en/of overheid verzorgd. Belangrijk is dat de zorg voor iedereen laagdrempelig toegankelijk moet zijn, mét korte lijnen. In het nieuwe Dorpsteam moeten hulp- en adviesvragen direct bij de juiste organisatie geplaatst kunnen worden. Hoe gaan wij dit voor elkaar krijgen?

  • Wij willen een ‘Sociaal Dongens Meldpunt’: een (online) loket dat alle (online) hulp- en adviesvragen in ontvangst neemt en adviseert over de beste zorgaanbieder die past bij de vraag.
  • Wij willen een toegankelijke Sociale Kaart, die zowel op papier als digitaal te raadplegen is, en die jaarlijks geactualiseerd wordt.
  • Wij willen jaarlijks een Zorgmarkt met de zorginstanties, waar vraag en aanbod samen komt.

Steun voor wie een ander helpt: de mantelzorger
Mantelzorgers hebben het vaak zwaar. Het CDA staat voor een gemeente die de mantelzorger steunt en ontlast op verschillende manieren. De mogelijkheden om af en toe op adem te komen als mantelzorger moeten ruimer worden;

  • Een mantelzorgcompliment moet gaan om ‘erkenning’ en dat willen wij daarom voort laten komen uit een schoolproject in samenwerking met ondernemers en de gemeente.
  • De tijdelijke en volledige overname van zorg (= respijtzorg) en dagopvang willen wij zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk maken, bijvoorbeeld door andere vervoersaanpak.
  • Mantelzorgers willen we ondersteunen met bijvoorbeeld snel beschikbare huishoudelijke hulp.

Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen
Armoede bestrijden is een belangrijke (zorg)taak van de gemeente. Door schulden tijdig te herkennen middels een vroegsignaleringsplan, in samenwerking met woningcorporaties, zorgverzekeraars, Belastingsamenwerking West-Brabant en energie- en drinkwaterbedrijven, werken we aan preventie van schulden en armoede.

Podcast
We maken ook een podcast waarin ik het gesprek voer met diverse experts op het gebied van zorg. Meer weten? Zie www.cdadongen.nl/podcast

Namens het CDA Dongen – ’s Gravenmoer,
Daniëlle Asin
Kandidaat-raadslid (#4)

Wij kiezen voor zorg die laagdrempelig beschikbaar is en waarbij altijd aandacht is voor de zwakkeren in de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.