04 april 2023

CDA draagt suggesties aan voor nieuw te vormen ‘Dorpsteam’

In het Dorpsteam-concept wordt het eerste contact van een inwoner met een hulpvraag verplaatst naar professionals in het voorliggend veld. Er wordt dan samen gezocht naar oplossingen op eigen kracht of binnen het (eigen) netwerk. Vervolgens wordt er binnen de sociale basisstructuur naar oplossingen gezocht. Als dat niet mogelijk is of onvoldoende is, dan wordt door de gemeente geïndiceerde zorg georganiseerd. De gemeente vraagt aan de SWOD, MEE, IMW en ContourdeTwern om de invulling aan het Dorpsteam verder vorm te geven. De eisen die de gemeente hiervoor stelt zijn opiniërend behandeld door de gemeenteraad. Het Dorpsteam moet in 2024 van start gaan.

Zorg in de eigen leefomgeving: huisbezoeken mogelijk maken
De CDA-fractie ziet het Dorpsteam als positieve verandering. De toegang tot hulp en ondersteuning wordt hiermee anders ingericht. Inwoners kunnen met hulpvragen terecht bij het Dorpsteam, in hun eigen (leef)omgeving. In de huidige situatie moeten inwoners naar het gemeentelijk loket (de Entree). Voor de CDA-fractie moet laagdrempelige zorg in de eigen omgeving altijd voorop staan. Daarom heeft CDA-raadslid Daniëlle Asin aan de wethouder gevraagd om de mogelijkheid tot huisbezoeken nadrukkelijker op te nemen in de voorliggende eisen. Er dient samen met de inwoner gekeken te worden naar welk contactvorm wenselijk is na de intake.

Regie houden: kwaliteit waarborgen
Volgens CDA-raadslid Daniëlle Asin moet de gemeente regie blijven houden: „inwoners mogen niet tussen wal en schip vallen.” Als voorbeeld benoemde Asin de kwaliteitswaarborging. Het CDA vindt dat de gemeente, als opdrachtgever, hun opdrachtnemers nadrukkelijker mag toetsen als het gaat om kennis en kwaliteit over WMO, Jeugdwet, Participatiewet en schuldhulpverlening. Daarnaast stelde Asin voor om de advisering van onder andere de (sociale) adviesraden op te nemen als ‘eis’. Momenteel geeft de gemeente dit als advies mee. Voor het CDA is de betrokkenheid van de (sociale) adviesraden belangrijk, en vindt het nu te vrijblijvend geformuleerd.

Vervolg
De wethouder heeft toegezegd de gemeenteraad te informeren over de acties die volgen uit de gegeven suggesties. Vervolgens vraagt de gemeente aan SWOD, MEE, IMW en ContourdeTwern om voor het Dorpsteam een plan van aanpak uit te werken. Dit moet binnen de gestelde eisen. Op basis van het plan van aanpak wordt door de gemeente het besluit genomen of deze partijen de definitieve opdracht tot het vormen en uitvoeren van een Dorpsteam krijgen. De start van het Dorpsteam is voorzien in 2024.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.