13 juli 2023

CDA-fractie is blij met positieve financiële ontwikkelingen, maar blijft behoedzaam

Op donderdag 29 juni heeft de gemeenteraad gesproken over de jaarrekening 2022. De CDA-fractie uitte haar tevredenheid over de positieve financiële ontwikkelingen, waaronder een overschot van ruim 7 miljoen euro en een aanzienlijke verbetering van de financiële positie. Echter, het CDA plaatste ook een kritische kanttekening bij het feit dat grote delen van de ontvangen middelen, vaak bedoeld voor specifieke taken, niet zijn uitgegeven. En dus die specifieke taken beperkter zijn uitgevoerd.

Onvoldoende mankracht
De gemeente Dongen kan ruim 7 miljoen euro bijschrijven. Dit geld blijft onder aan de streep over, na het afsluiten van de boekhouding over 2022. Veel geld blijft over, omdat het niet is uitgegeven voor de taken waarvoor het bedoeld is. De meest genoemde oorzaak hiervoor is onvoldoende mankracht bij de gemeente om het geld te besteden aan bedoelde bestemmingen. De CDA-fractie maakt zich hier ernstig zorgen om. Met een o.a. verlooppercentage van 40% onder nieuwe medewerkers, is het belangrijk om actie te ondernemen om werknemers langer voor de gemeente inzetbaar te houden. De fractie heeft het college gevraagd naar maatregelen die genomen zullen worden om dit aan te pakken.

Opvang Oekraïners
Een ander punt dat de CDA-fractie aanstipte, is de ontvangen bijdrage in het kader van de opvang van Oekraïners. In dit kader blijft 1,5 miljoen euro over, dat niet is uitgegeven in 2022. Het CDA wil dit geld niet terugstorten naar het Rijk, maar als buffer behouden voor de toekomst. De CDA-fractie wil behoedzaam omgaan met het overgebleven geld, vanwege de mogelijke financiële tegenvallers in de toekomst. Vanaf 2026 zal de financiering vanuit het Rijk namelijk veranderen en de verwachting is dat dit tot grote tegenvallers voor gemeenten zal leiden. Kort gezegd: sparen voor de moeilijke tijden, die nog kunnen komen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.