30 januari 2021

CDA fractie kritisch over de bomenkap

Het CDA Dongen - 's Gravenmoer is kritisch over de bomenkap in de gemeente Dongen en maakt zich al meerdere jaren zorgen over de ontgroening van onze gemeente. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsbeleving van straten en wijken en hebben een positieve bijdrage aan de klimaatadaptatie, door de verkoelende werking. Eén van de redenen van de ontgroening, is het feit dat de Gemeente Dongen veel bomen kapt, maar niet alles herplant. In het verleden heeft het CDA zich al ingezet op een herplantplicht. 

Reeds maakte de gemeente Dongen bekend weer bomen te gaan kappen, ditmaal 60 stuks. Reden voor om vragen te stellen. CDA fractielid Koenraad van Eersel kreeg te horen van VVD wethouder Lepolder dat relatief gezien 60-tal bomen mee valt. Er zijn namelijk 9000 bomen geïnspecteerd. Tevens vroeg Van Eersel naar een herplantplicht in Dongen. Deze is er niet bevestigde de wethouder. Maar er wordt herplant waar mogelijk. 

Er worden nu bomen gekapt, na inspectie, die kwetsbaar zijn. Ook is herplanten essentieel en is de fractie blij dat hier aandacht voor is. Desondanks zullen we kritisch blijven op de bomenkap, en het nauwlettend volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.