29 oktober 2023

CDA: gemeente maakt werk van beleid voor ouderen

Eén van deze opdrachten in het coalitieakkoord is het in beeld brengen van wat de gemeente Dongen doet om ouderen betrokken te houden bij de samenleving. En wat hierin nog meer gedaan kan worden. Daarvoor is nu een plan van aanpak opgesteld: “Samen Ouder worden”. Op basis van de resultaten wordt een actieplan opgesteld. Dit actieplan wordt in december voorgelegd aan de gemeenteraad. Het CDA pleit al jaren voor een ‘ouderenbeleid’. Met deze stappen krijgt dit punt steeds meer vorm.

Naar een actieplan
Het CDA en de VPD hebben in het coalitieakkoord Versterken & Vernieuwen opgenomen dat we in beeld brengen wat we al doen en wat we nog meer kunnen doen om onze ouderen betrokken te houden bij de samenleving. Het CDA pleit al jaren voor een samenhangend ‘ouderenbeleid’. Inmiddels is de gemeenteraad geïnformeerd over het plan van aanpak om te komen tot een actieplan voor ouderen.

Samenwerkingspartners
Er wordt gekeken naar samenwerkingspartners, wat zij al doen voor senioren en of er nog iets wordt gemist in het aanbod. Op basis daarvan wordt een actieplan opgesteld. Dit actieplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De planning is dat dit in december zal gebeuren.

Positief
CDA-raadslid Marjolijn Diepstra is blij met de ontwikkeling: „Al jaren pleiten wij voor een samenhangend ouderenbeleid. Dit verkiezingspunt heeft een plek gekregen in het coalitieakkoord. De aanpak ziet er goed uit. Wij wachten het actieplan af, wat we ook in de raad zullen bespreken. Positief dus!”.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.