14 februari 2023

CDA: „Gemeenteraad van Dongen bereikt nieuw dieptepunt.”

Afgelopen november hebben Volkspartij Dongen (VPD) en het CDA Dongen - ’s Gravenmoer gekozen om niet te sparen, maar te helpen. Deze twee partijen stemden in met de oprichting van een lokaal steunfonds van € 800.000. Eén van de steunmaatregelen is het vergroten van de doelgroep die in 2023 recht heeft op de energietoeslag. De gemeente wacht op landelijke wet- en regelgeving voordat ze tot actie over kan gaan. „Onduidelijkheid over deze landelijke regelgeving heeft donderdag tot een dieptepunt in de Dongense gemeenteraad geleid.”, aldus CDA-fractievoorzitter Stijn Sips.

Afspraken worden niet nagekomen
Wethouder Ankie de Hoon heeft de gemeenteraad per brief geïnformeerd over alle gemeentelijke steunmaatregelen voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Alle fractievoorzitters hadden met elkaar afgesproken om over deze informatiebrief in de raadsvergadering alleen vragen te stellen. Er zou géén uitwisseling van standpunten plaatsvinden tussen de partijen. Tot grote verbazing van de VPD, VVD en het CDA koos de fractie van D66 ervoor om toch al hun standpunten op tafel te leggen. „Door voorbij te gaan aan alle afspraken was er voor de andere partijen geen mogelijkheid om hun standpunten te delen. Wij werden in feite monddood gemaakt.”, reflecteert Sips op de actie.

Energietoeslag 2023: wachten op het Rijk
D66 wil dat de wethouder een voorschot op de energietoeslag van 2023 uitbetaalt aan inwoners. Daar zitten echter veel haken en ogen aan. Om de volledige energietoeslag voor 2023 uit te mogen keren aan inwoners, moet eerst de wet worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. De verwachting is dat dit in juni gebeurt. Er is wel een mogelijkheid om een voorschot van € 500,- uit te keren. Máár er kan alleen een voorschot worden uitbetaald aan huishoudens die in 2022 op maximaal 120% van het sociaal minimum leefden, en dus toen óók al toeslag kregen. De gemeente kiest er juist voor om huishoudens die tot maximaal 140% van het sociaal minimum leven te helpen. De hoogste groep in de regio. Alle nieuwe aanvragen in 2023, waaronder de verruimde doelgroep, hebben nu dus helemaal géén recht op een voorschot. Zij blijven met lege handen achter.

„Wij hebben als college heel uitvoerig besproken om niet heel snel een derde van de doelgroep te bedienen. Wij zijn juist aan zoeken naar een oplossing voor de gehéle groep, zoals wij die hebben aangewezen.”, reageerde wethouder De Hoon in de raadsvergadering. Bovendien is er nog veel onduidelijk over het effect van het voorschot op andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals de kostersdelersnorm of de huurtoeslag. Het is niet wenselijk dat de belastingdienst straks hierdoor geld komt terugvragen aan deze huishoudens. Stijn Sips: „Wij kiezen niet voor een toeslagenaffaire 2.0 in Dongen.”

Motie van treurnis ruikt naar verkiezingsretoriek
De fracties van D66 en de Ouderenpartij vonden het niet belangrijk om de mening van de andere partijen eerst te weten. Ze toverden opeens een motie van treurnis op tafel. Die motie leidde tot woede van de VPD, VVD en het CDA. „Deze motie is een complete verrassing voor ons. We worden er allemaal stil van, want we hebben afspraken gemaakt met elkaar over hoe we onderwerpen behandelen. En dan gaat één partij het tegenovergestelde doen. Dát zou eigenlijk een motie van treurnis verdienen. Je kunt het ergens mee oneens zijn, maar om dan maar meteen met motie te gaan strooien, dat is wel het laagste wat je kunt doen.”, reageerde Sips op de motie. „De vraag ‘hoe gaan we om met de energietoeslag?’, behandel je hier eerst in een debat met elkaar.”, vervolgde de CDA-fractievoorzitter. Sips verweet D66 bezig te zijn met zieltjes winnen voor de verkiezingen. De motie werd door een zeer ruime meerderheid weggestemd.

Niemand mag in de kou staan
Wethouder De Hoon wil ook dat het Rijk vaart maakt met de energietoeslag. Afgelopen week is er zelfs nog een brandbrief naar de minister van armoedebeleid gestuurd door de wethouder. In de tussentijd worden huishoudens geholpen vanuit het ‘maatwerkpotje’. Die mogelijkheid is er door het lokale steunfonds. „Wij willen de mensen helpen. En als iemand in een situatie terecht is gekomen die wij met zijn allen echt niet wenselijk vinden, zullen wij er alles aan doen om diegene tussentijds vanuit het maatwerkfonds te helpen. Ten alle tijden.”, aldus wethouder De Hoon in de raadsvergadering.

Maakt u zich zorgen over het betalen van de hoge energierekening of andere rekeningen? Bel dan naar 14 0162 of mail naar [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.