28 februari 2023

CDA: „Jeugd & Politiek versterken en vernieuwen”

‘We breiden het programma Jeugd & Politiek uit’, luidt een van de ambities uit het coalitieakkoord Versterken en Vernieuwen. De jongeren meer kennis laten maken met de (lokale) politiek is een van de opdrachten in het takendebat. Bovendien stond het begin van 2023 al in het teken van kennismaking.

Programma Jeugd & Politiek
Het huidige programma is erop gericht het maatschappelijke bewustzijn van jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar te versterken. Het programma laat hen kennismaken met de politiek en de activiteiten op het gemeentehuis. Het CDA heeft het college van B&W gevraagd om aan te geven hoe het programma uitgebreid kan worden. In deze tijd bespreekt de gemeente de mogelijkheden hiertoe met het onderwijsveld en, waar mogelijk, met scholieren zelf. Ook brengt de gemeente andere initiatieven in beeld, zoals een kinderburgemeester of een kindergemeenteraad. De CDA-fractie is blij dat deze stappen genomen worden: „Wij zien de resultaten graag in de komende maanden tegemoet.”.

Lagerhuisdebat
Een van de onderdelen uit het programma Jeugd & Politiek is het Lagerhuisdebat. Jaarlijks doet het debatteam van het Cambreur mee aan de landelijke wedstrijd “Op weg naar het Lagerhuis”. Als voorbereiding op die wedstrijd nemen de leerlingen het op tegen een team van het gemeentebestuur. Op 30 januari vond deze ‘voorwedstrijd’ weer plaats. Namens het CDA deden raadsleden Coert van Os en Stijn Sips mee. Ook de CDA-wethouders Kees de Jong  en Ankie de Hoon deden mee.

Eerste editie politieke dag Cambreur
Op 13 februari vond de eerste ‘Politieke dag’ plaats. De leerlingen van vmbo 4, mavo 4, havo 4 en vwo 5 hielden zich bezig met diverse thema’s die jongeren aanspreken. Genoemd kunnen worden de nachtbus voor de gemeente Dongen, een wietexperiment in de gemeente, en het thema nepnieuws. Vertegenwoordigers van verschillende lokale politieke partijen, de provinciale en landelijke politiek, Europa & de Verenigde Naties en lokale media hadden allerhande workshops voorbereid waarmee leerlingen kennis konden maken met verschillende facetten van de politiek. De dag werd afgetrapt door burgemeester Starmans. CDA-raadslid Stijn Sips was mede-initiatiefnemer en -organisator van de dag: „Het is belangrijk om als raadslid ook zelf een bijdrage te leveren aan het in contact brengen van jongeren met de politiek. Door activiteiten als deze, ben ik zelf ook in de politiek terechtgekomen. We kunnen terugkijken op leuke dag, met veel enthousiaste reacties van leerlingen. Volgend jaar weer wat mij betreft!”.

Op 15 maart zijn de stembussen weer geopend. Ook voor jongeren zijn deze verkiezingen belangrijk. Ze kunnen stemmen voor het Provincie- en Waterschapbestuur. Bovendien stemmen zij indirect voor de Eerste Kamer. Maak vooral gebruik van dit mooie recht!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.