18 september 2023

CDA-motie leidt tot geld voor buurtinitiatieven

Bij de behandeling van de programmabegroting 2023 in november diende het CDA een motie in om buurtinitiatieven mogelijk te maken. De motie verzocht het college van Burgemeester en wethouders om hiervoor een voorstel te maken. In de afgelopen raadsvergadering werd het voorstel besproken. Er wordt voorgesteld om € 25.000 beschikbaar te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid of leefbaarheid in een buurt of wijk te financieren. Het betreft hier kleinschalige activiteiten die inwoners willen opzetten.

CDA-motie
Het CDA wil dat er financiële middelen beschikbaar zijn om projecten van inwoners die de leefbaarheid vergroten te kunnen ondersteunen. Met een motie bij de begroting 2023 hebben we gevraagd om zulke buurtinitiatieven mogelijk te maken door hier een budget voor vrij te maken. Dit raadsvoorstel is in de afgelopen raadsvergadering voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het raadsvoorstel
Het raadsvoorstel voorziet in mogelijke financiële ondersteuning van kleinschalige activiteiten, waarvoor de initiatiefnemers een beperkt budget nodig hebben om ‘van de kant te komen’ of om deze activiteiten uit te kunnen voeren. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 5.000 per initiatief beschikbaar. Het gaat om (inwoners)initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid of leefbaarheid in (een gedeelte van) gemeente Dongen. Anders gezegd; activiteiten die bijdragen aan ‘gemeenschapszin’. De regeling is in 2024 en 2025 beschikbaar. Hiervoor dient de gemeenteraad een bedrag van € 25.000 per jaar beschikbaar te stellen.

Laagdrempelig
CDA-raadslid Coert van Os is blij dat de inzet van de fractie wordt verwezenlijkt: „Een goede buur is beter dan een verre vriend en een goede buurt creëer je samen. Fijn dat we onze inwoners op deze manier een steuntje kunnen meegeven.” In raadsvergadering benadrukte Van Os dat de regeling laagdrempelig moet zijn voor inwoners. Geen of zeer weinig extra administratieve last. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de communicatie van het voorstel. Het CDA kijkt uit naar de eerste initiatieven die gefinancierd kunnen worden: „Juist die kleine leuke buurtinitiatieven, waardoor je nog meer saamhorigheid creëert en elkaar nog beter leert kennen en begrijpen dat vinden we heel belangrijk.”, aldus Van Os.

Over het raadsvoorstel moet nog een definitief besluit genomen worden door de gemeenteraad. Echter hebben alle partijen zich positief uitgesproken over het voorstel en staat het voor donderdag 28 september als ‘hamerstuk’ op de agenda.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.