07 februari 2023

CDA: „Nieuw evenementenbeleid gaat uit van minder administratie en regels”

Samen met diverse evenementenorganisatoren, hulpdiensten en de horeca is er afgelopen periode gewerkt aan nieuw evenementenbeleid. Een nieuw evenementen- en vergunningenbeleid was een ambitie uit coalitieakkoord van de VPD en het CDA. „Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart bruisen van de evenementen. Aan de gemeente de taak om deze cultuur te ondersteunen en te faciliteren.” luidde de boodschap van de CDA-fractie. Het evenementenbeleid is donderdag 26 januari besproken door de gemeenteraad. Op 9 februari beslist de raad er formeel over.

Positief gestemd
De CDA-fractie is positief over het nieuwe evenementenbeleid. „Het is op hoofdlijnen geformuleerd, waardoor het ook nog niet ‘in beton’ gegoten is. Samen met diverse stakeholders is er gewerkt aan het beleid, met goede en duidelijke ambities. Wij zien deze ambities als startpunt voor een vitaal verenigingsleven.”, aldus CDA-raadslid Marjolijn Diepstra. „Uit onze contacten blijkt dat ook veel organisatoren tevreden zijn met het nieuwe beleid. Het beleid is voor de organisatoren duidelijker, net zoals de rol van de gemeente. Ook is de gereedschapskist praktisch en goed bruikbaar.”, aldus Diepstra.

Eenvoudige en meerjarige vergunningsaanvragen
Voor de vergunningaanvragen zijn er afgelopen jaren al de nodige positieve wijzigingen doorgevoerd. Zo kun je het formulier van voorgaande jaren oproepen en dan op kleine punten aanpassen zodat je niet alles opnieuw hoeft in te vullen. Ook is er een nieuw en eenvoudiger model voor het veiligheidsplan. Jammer vindt de CDA-fractie het dat meerjarige vergunningen niet gerealiseerd kunnen worden. Nu moet een jaarlijks terugkerend evenement elke keer opnieuw het aanvraagtraject doorlopen.

Vraagtekens bij de extra kosten
De kosten voor het gebruik van stroom- en waterpunten zijn nooit in beeld gebracht. In het voorliggende beleid wordt voorgesteld om dit wél in beeld te brengen, en om het vervolgens door te belasten aan de organisatoren. „Dat gaat ons te snel. Wij vinden het prima dat de kosten voor het gebruik van in beeld gebracht worden. Maar stellen wel grote vraagtekens bij het doorbelasten ervan. Wat levert het ons op? Kijk naar de verhouding tussen extra ambtelijke uren en wat je in rekening brengt? En wat betekent dit voor de organisatoren?”, vroeg Diepstra zich af. De wethouder gaf aan dat de gemeente dit eerst goed in beeld zal brengen, om vervolgens in het najaar met evenementen-organisatoren te kijken naar een eerlijke doorbelasting van deze kosten.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.