13 juni 2023

CDA pleit voor versnelde uitvoering van maatregelen tegen energiearmoede

Tijdens de afgelopen raadsvergadering besprak de gemeenteraad het “plan van aanpak Energiearmoede”. Naast de financiële ondersteuningsmaatregelen wil het college nu ook aan de slag met een Klusdienst én een witgoedregeling. De CDA-fractie benadrukte het belang van het voorkomen van financiële problemen door de gestegen energieprijzen, en is blij met de aangekondigde maatregelen. De CDA-fractie pleitte wel voor een versnelde uitvoering van de maatregelen.

Lokaal steunfonds
De CDA-fractie is zich bewust van de onzekere tijden waarin we ons bevinden en de impact van de energiecrisis op huishoudens. In 2022 hebben inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum € 1500 energietoeslag ontvangen. Voor het eerste half jaar van 2023 is er opnieuw een toeslag beschikbaar voor deze doelgroep. Dit betreft een voorschot van € 500. Naast de maatregelen die zijn getroffen door het Rijk is er in de gemeente Dongen een lokaal steunfonds opgericht. Door dit fonds van ruim € 800.000 kunnen er maatregelen worden getroffen om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te helpen. Zo kunnen huishoudens in de gemeente Dongen met een inkomen tussen 120 en 140% van het sociaal minimum een aanvraag indienen voor de gemeentelijke energiebijdrage van € 600.

Nieuwe maatregelen
Naast de financiële ondersteuning wil de gemeente nu ook met “fysieke” maatregelen helpen. Vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk wil het college van B&W een Klusdienst en een witgoedregeling mogelijk maken. De Klusdienst wordt ingezet voor het aanbrengen van kleine maatregelen die makkelijk door te voeren zijn en snel een effect hebben op de energierekening. Er worden afspraken gemaakt met Energiecoöperatie Energie Dongen over hun rol in de Klusdienst. Dat initiatief sluit aan bij eerdere moties (en verzoeken) van het CDA. Daarnaast is de witgoedregeling bedoeld om energie-onzuinig witgoed te vervangen voor zuinig witgoed. CDA-raadslid Chris de Boer in de raadsvergadering: „Voor de CDA-fractie concrete maatregelen die, naar onze inschatting, een positieve bijdrage zullen leveren voor de meest kwetsbaren. Het zijn solidaire maatregelen.”

Versnellen
De Boer merkte echter op dat de uitvoering van deze maatregelen pas in oktober 2023 zal plaatsvinden. Dit is tevens afhankelijk van een vlotte aanbesteding en succesvolle implementatie. Hij benadrukte de wens van het CDA om inwoners vóór de komende winter te helpen en vroeg het college naar mogelijkheden om het proces te versnellen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.