30 oktober 2023

CDA: positief over plan voor nieuwe woningen in het centrum

Als het aan het CDA ligt, wordt gestart met het herontwikkelen van het terrein aan de Hoge Ham 49-53. Het betreft het terrein achter Hubo Aarts. Het CDA is positief over de plannen van Hilva Vastgoed B.V. en de gemeente om hier 10 woningen te kunnen realiseren. Het gaat om acht huurwoningen en twee koopwoningen. In de raadsvergadering van 26 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan.

Woonbehoefte
In 2021 heeft de gemeenteraad een onderzoek laten doen naar de lokale woonbehoefte van inwoners. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek was: "In de huursector is er voor de komende tien jaar ook een grote behoefte aan nieuwbouw. Vooral huurappartementen zijn daarbij nodig, zowel in de sociale huur als in de middenhuur. Deze worden vooral gevraagd door starters, kleine huishoudens (ook na relatiebreuk) en ouderen.” CDA-raadslid Jacques van der Aa in de raadsvergadering: „Met dit plan voegen we acht huurwoningen toe in de categorie middeldure huurwoningen. Het plan sluit goed aan bij de behoefte die inwoners hebben uitgesproken.”

Ontwerp
Het ontwerp bestaat uit: het ruimen van verouderde, (deels overbodige) opstallen, de bouw van 2 (senioren)koopwoningen, 8 huurappartementen (middelduur) en 15 parkeerplaatsen voor de woningbouwontwikkeling. Daarnaast zullen er een nieuwe opslagruimte en 12 parkeerplaatsen ten behoeve van Hubo Aarts worden gerealiseerd. „De voor de planontwikkeling benodigde analyses en onderzoeken zijn terdege, zorgvuldig en volledig uitgevoerd. Zij sluiten steeds af met positieve conclusies. Dat geldt evenzo voor het gevolgde participatie traject, dat uitgebreid en zorgvuldig beschreven is. Een positief plan dus.”, aldus Van der Aa.

Centrum
Het CDA heeft in het verkiezingsprogramma speciale aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van woningen in en nabij het centrum. Dit biedt ruimte voor starters, spoedzoekers en senioren. „Zo wordt ook bijgedragen om de voorzieningen in de Dongense centrum op peil te houden. Ook levert het project een verbetering van de omgevingskwaliteit”, vindt Van der Aa.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.