25 september 2021

CDA: ruimte voor goedkoop en middelduur wonen in de Noorderlaan

Na een politiek rumoerige week kwam de gemeenteraad van Dongen op donderdagavond 23 september weer bijeen. Een van de agendapunten was de nieuwbouwwijk aan de Noorderlaan. Voor de ontwikkeling van de wijk zijn uitgangspunten geformuleerd welke aan de raad werden voorgelegd. Dit naar aanleiding van een eerdere motie die het college opdroeg om de toenmalige uitgangspuntennotie uit te breiden en concreter te maken.

Goedkoop, middelduur en duur wonen
In onze gemeente is er meer behoefte aan goedkoop wonen. Vooral is er behoefte aan sociale huurwoningen en middelduur huren. In de notitie is vastgelegd dat woningbouwcorporatie Casade 30% sociale huurwoningen gaat realiseren en 20% middeldure huurwoningen. De overige 50% zal de gemeente op zich nemen, in samenwerking met ontwikkelaar(s), om koopwoningen te realiseren. Het CDA is blij te lezen dat er dus goed nieuws is voor bijvoorbeeld starters met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning en nog onvoldoende vermogen voor het kopen van een woning.

Bouwhoogte
Niet alle vragen zijn beantwoord met de notitie, bijvoorbeeld over de bouwhoogte. In de aangenomen motie wordt er nadrukkelijk om gevraagd. Bij de eerdere informatieavond werd er gesproken over 5 bouwlagen, maar in dit stuk spreekt men over ‘passend bij de Dongense maat’. Maar wat is dat dan? “Bouwhoogte heeft impact op de omwonenden van de Noorderlaan, op de exploitatie van het project en de relatieve groenbemesting”, aldus CDA fractievoorzitter Van Eenennaam.

Bredere aanpak
Het CDA had graag gezien dat het plan breder zou zijn opgepakt. We hebben ten slotte aan de Noorderlaan ook de Lidl, de Action en een mooie molen. Dat had een mooie aansluiting kunnen zijn op het plan. Op die manier kun je een levendig hart creëren. De fractie van het CDA hoopt dat dit meegenomen kan worden in de planfase.

Volgende week wordt de uitgangspuntennotie definitief vastgesteld door raad, waardoor er nu nog mogelijkheden zijn tot aanpassingen. Wordt vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.