25 februari 2024

CDA: „Samenwerken aan een betere buurt, financiële steun is nu beschikbaar”

„Een goede buur is beter dan een verre vriend en een goede buurt creëer je samen. Fijn dat we onze inwoners op deze manier een steuntje kunnen meegeven.”, aldus Coert van Os afgelopen september in de raadsvergadering. Het CDA-raadslid reageerde hiermee op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om geld beschikbaar te stellen voor buurtinitiatieven. Het voorstel was een uitwerking van een motie (plan) van het CDA.  Vanaf nu is het dan ook echt mogelijk om aanvragen te doen. Initiatiefnemers kunnen een buurtinitiatief indienen via het aanmeldformulier op www.dongen.nl/buurtinitiatief.

Idee van het CDA
Het CDA stelde al in 2022 voor om financiële middelen beschikbaar te stellen voor projecten van inwoners die de leefbaarheid vergroten. Deze oproep heeft het CDA toen vastgelegd in een motie bij de behandeling van de begroting over 2023. Een motie is een middel voor raadsleden om voorstellen, verzoeken of een oproep te doen. Het college van burgemeester en wethouders (b&w) gaat dan vervolgens aan de slag met de uitwerking van een motie. In dit geval leidde de motie tot een voorstel van het college aan de gemeenteraad afgelopen september.

Budget beschikbaar
Dat voorstel voorziet in mogelijke financiële ondersteuning van kleinschalige activiteiten, waarvoor de initiatiefnemers een beperkt budget nodig hebben om ‘van de kant te komen’ of om deze activiteiten uit te kunnen voeren. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 5.000 per initiatief beschikbaar. Het gaat om (inwoners)initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid of leefbaarheid in (een gedeelte van) gemeente Dongen. Anders gezegd; activiteiten die bijdragen aan ‘gemeenschapszin’. De gemeenteraad heeft een bedrag van € 25.000 per jaar beschikbaar gesteld.

Maatschappelijke betrokkenheid
„Een buurtinitiatief draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid en de leefbaarheid in onze gemeente. Inwoners hebben goede ideeën hoe zij samen hun straat of buurt nog fijner kunnen maken. We vinden het belangrijk deze initiatieven te ondersteunen, dit kan financieel, maar ook door het helpen met het uitvoeren van een initiatief”, licht wethouder Kees de Jong toe in een persbericht.

Aanvragen mogelijk
De regeling is in 2024 en 2025 beschikbaar.  Aanvragen behandelt de gemeente Dongen op volgorde van binnenkomst en zolang het budget toereikend is. Het is belangrijk dat er in de straat of buurt draagvlak is voor het initiatief. Dit betekent dat buurt- en straatgenoten het eens zijn met het idee. Initiatiefnemers kunnen een buurtinitiatief indienen via het online aanmeldformulier op www.dongen.nl/buurtinitiatief.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.