02 mei 2023

CDA stelt vragen over toekomstbestendigheid van (sport)verenigingen

Het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) stelt in hun onderzoek “Toekomstbestendigheid sportverenigingen” dat de helft van alle sportverenigingen in ernstige problemen zit, of de komende vijf jaar gaat komen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de CDA-fractie vragen gesteld over deze situatie in de gemeente Dongen.

Kwetsbaarheid
Naar aanleiding van de resultaten van het van de RVVB heeft CDA-raadslid Marjolijn Diepstra vragen gesteld aan het college. Uit de beantwoording blijkt dat in de gemeente Dongen 16% van de maatschappelijke organisaties heeft aangegeven dat het voortbestaan van de organisatie en/of activiteiten in gevaar komt. Van deze organisaties betreft het voor 7% sportverenigingen. Ze hebben te maken met bijvoorbeeld terugloop in nieuwe bestuurders en vrijwilligers, de verduurzamingsopgave, hoge kosten en regeldruk. Dat maakt verenigingsbestuurders en hun verenigingen kwetsbaar.

Maatregelen nemen
Voor het CDA zijn verenigingen en maatschappelijk organisaties een belangrijk onderdeel binnen onze samenleving. Het is de kracht van onderop. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen die vrijwilligers, verenigingen en maatschappelijk organisaties verder helpen. Doordat een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder het CDA, een lokaal steunfonds heeft ingesteld is het mogelijk om hiermee maatregelen te nemen. Zo heeft het CDA bijgedragen aan het doorvoeren van een korting op belastingen (OZB) voor stichtingen en verenigingen. En zijn er vanuit het steunfonds middelen beschikbaar voor verduurzaming van accommodaties.

Landelijk actie nodig
Het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) stelt dat er ook landelijk actie nodig is. CDA-kamerlid Inge van Dijk heeft onlangs een ‘Verenigingsvisie’ gepubliceerd. De visie bevat een aantal concrete acties waar het CDA zich hard voor maakt. Bijvoorbeeld de herijking van de vrijwilligersvergoeding en meer professionele ondersteuning voor vrijwilligers.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.