27 maart 2023

CDA stemt in met Veiligheidsbeleid: „Thuis, beschermd en geborgen voelen”

De CDA-fractie heeft ingestemd met het Veiligheidsbeleid. In samenwerking met het politieteam en de gemeenten Gilze en Rijen, Waalwijk en Loon op Zand is het ‘Integraal Veiligheidsbeleid Langstraat 2023-2026’ opgesteld. Daarnaast is er een voor 2023 ook een Dongens veiligheidsbeleid opgenomen. Jaarlijks wordt dit lokale plan, het zogenoemde focusblad, aangepast. Zo kan worden ingespeeld op wisselende omstandigheden en onderwerpen. Op 16 maart jongstleden heeft de gemeenteraad beide plannen vastgesteld.

Thema’s
„Mensen in onze gemeente moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Veiligheid is een breed begrip bij het CDA: ondermijning, verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en veilige openbare ruimte enzovoort. We werken voor alle thema’s even hard.”, aldus CDA-raadslid Coert van Os in de raadsvergadering. De CDA-fractie was blij dat ze de accenten uit het coalitieakkoord terug in de plannen zagen, zoals de high impact crimes, het tegengaan van ondermijning en de extra aandacht voor verwarde personen.

Regionaal Beleidsplan Politie
De gemeenteraad heeft ook kennisgenomen van het Regionaal Beleidsplan voor de politie-eenheid Zeeland – West-Brabant. De raad besloot om géén zienswijzen in te dienen. In het beleidsplan staan de belangrijkste veiligheidspunten. Het gaat om thema’s die afgeleid zijn van de integrale veiligheidsplannen van gemeenten en thema’s van het Openbaar Ministerie. Het Dongense veiligheidsbeleid sluit uitstekend aan op de gestelde regionale prioriteiten.

Inwonersparticipatie
Van Os vond het wel een gemiste kans dat er geen inwonersparticipatie heeft plaats gevonden: „Wij zijn van mening dat we hiermee goede input hadden kunnen binnenhalen. Gaan we komend jaar de inwoners wel betrekken en raadplegen over hun veiligheidsprioriteiten?” Al met al ligt er een goed plan voor, met inhoudelijk de juiste lokale accenten.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.