18 mei 2024

CDA steunt uitbreiden bedrijventerrein Tichelrijt

Er is behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijfskavels. Een deel hiervan is voorzien op Tichelrijt Zuid. Om dit mogelijk te maken was een bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad besprak dit afgelopen raadsvergadering en heeft ingestemd met het plan.

Tichelrijt Zuid
De uitbreiding van het bedrijventerrein wordt aangeduid als Tichelrijt Zuid. Het is een grondpositie aan zuidkant van het huidige bedrijventerrein. Het is gelegen aan de Steenstraat en bevindt zich tegenover de bedrijven Trobas Gelatine en ECCO Leather. Naast het bedrijventerrein zal Hoppenbrouwers een geheel nieuw innovatief pand ontwikkelen. Het bestemmingsplan dat voorlag betreft alleen fase 1 van de Tichelrijt Zuid. In de toekomst is het mogelijk om ook een fase 2 te ontwikkelen. Naast Tichelrijt Zuid is momenteel ook een uitbreiding van het bedrijventerrein aan de oostkant in voorbereiding (Tichelrijt III).

Veel behoefte
Marjolijn Diepstra, CDA-raadslid, benadrukte in de raadsvergadering nogmaals de noodzaak: „Er is een grote vraag van bedrijven om zich in Dongen te vestigen. De noodzaak om hier ruimte voor vrij te maken is dus hoog. Goed dat er door dit voorstel voor een aantal bedrijven invulling aan gegeven kan worden.”. Dat Dongen gewild is voor bedrijven om zich te vestigen is een positieve stimulans voor de Dongense economie en werkgelegenheid.

Blijven samenwerken
Wel gaf het voorstel reden om stil te staan bij de huidige samenwerking op het bedrijventerrein: „Bij een recent werkbezoek dat wij hebben afgelegd werd ons duidelijk dat hier nog veel winst te behalen valt in het samenwerken op het bedrijventerrein. Maar ook ten aanzien van de faciliterende rol van de gemeente hierin. We hopen dergelijke ontwikkelingen een aanleiding zijn om ook hier een impuls aan te geven.”, aldus Diepstra.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.