21 maart 2023

CDA: „Wij hopen op een voorspoedige voortgang en kunnen daarom akkoord gaan met extra geld voor IKC J.J. Anspach”

Het CDA heeft ingestemd met een extra bijdrage voor de nieuwbouw van de J.J. Anspachschool. De opnieuw geraamde stichtingskosten vallen hoger uit. Oorzaken zijn hiervoor onder andere de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de stijging van loonkosten en de inflatie. Van de totale kostenstijging neemt het schoolbestuur PCPO Midden-Brabant ruim € 250.000 voor haar rekening. Het deel dat voor rekening van de gemeente komt, bedraagt € 900.000. Voor de CDA-fractie kwamen de hogere kosten niet als verrassing. Om de voortgang, en snelheid, in het proces te houden kon de CDA-fractie akkoord gaan om hiervoor nu extra geld beschikbaar te stellen.

Onderwijshuisvestingsplan
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs. In 2017 is een plan vastgesteld om scholen een goede huisvestiging te geven. Dit plan voorziet erin om Integraal Kindcentra (IKC) te ontwikkelen. Dit vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen. Ook moet alle nieuwbouw voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, zoals ‘Frisse scholen B’ en Bijna Energie Neutraal (BENG). Inmiddels is de nieuwbouw van het Cambreur College en het Integraal Kindcentrum (IKC) Dongen Vaart in gebruik genomen. Verder zijn de nieuwbouw van IKC Heilig Hart, van IKC ‘s Gravenmoer en J.J. Anspach volop in ontwikkeling. Daarnaast wordt de nieuwbouw van OBS De Biezenkring voorbereid.

Stijgende kosten
Iedereen heeft last van de stijgende kosten. Dit geldt niet anders voor de nieuwbouwprojecten van gemeenten. De huidige kostenstijging van ruim € 1.150.000 euro is op te vangen binnen de financiële afspraken die de gemeenteraad met elkaar gemaakt heeft. Zonder extra budget kan het programma van eisen niet uitgevoerd worden. Dat zou betekenen dat de kaders en uitgangspunten bijgesteld moeten worden. Daarmee zou ingeleverd kunnen worden op de kwaliteit van het nieuwe gebouw. Voor de CDA-fractie is dat niet wenselijk. Tevens is er nu sprake van een raming. De werkelijke kosten voor de nieuwbouw worden pas duidelijk na de aanbesteding. Momenteel loopt deze aanbestedingsprocedure. Het totale bedrag kan dus hoger of lager uitvallen.

Andere scholen
De gemeenteraad heeft met elkaar afspraken gemaakt om alle bouwplannen mogelijk te maken. De kostenstijging voor de bouw van een nieuwe J.J. Anspachschool is op te vangen binnen deze afspraken. Hiermee heeft het dus géén direct effect op de bouwplannen van de andere scholen. „Het ligt zelfs in de lijn der verwachting dat ook de andere scholen extra geld nodig hebben. Voor de CDA-fractie is het belangrijk dat we hierbij binnen de gemaakte afspraken werken, én de kwaliteit voor de kinderen voorop blijft staan.”, aldus CDA-raadslid Jacques van der Aa.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.