15 april 2024

CDA wil door met bouwen van nieuwe scholen: „Investeringen waar we de komende 50 jaar de vruchten van plukken”

Afgelopen raadsvergadering besprak de gemeenteraad het voorstel om extra krediet (geld) te verlenen om de nieuwbouw van de Heilig Hartschool te kunnen realiseren. Er is bijna 4 miljoen euro extra nodig. De gemeenteraad heeft namelijk besloten dat de Heilig Hartschool over een eigen gymzaal moet beschikken. Hierdoor wordt de school dus duurder. Andere oorzaken voor de kostenstijging zijn dat de school voor meer leerlingen gebouwd gaat worden, dat er een batterij voor de elektriciteitsvoorziening aangeschaft moet worden en dat de prijzen in de bouwsector zijn gestegen.

Gevolgen grotere school
De Heilig Hartschool kan in de nieuwe school straks meer leerlingen huisvesten. Dit vloeit voort uit de gesprekken tussen de gemeente en de drie schoolbesturen over de nieuwste leerlingenprognoses. Hierdoor wordt de school groter dan oorspronkelijk was gepland. Meer vierkante meters betekent ook dat de school duurder wordt om te bouwen. Door de groei van de school gaat het Heilig Hart (net als De Biezenkring) ook een eigen gymzaal krijgen. Dat heeft de gemeenteraad op 1 februari jongsleden besloten. Deze zaken waren niet opgenomen in het oorspronkelijke plan. Daarnaast is er voldoende capaciteit op het energienet nodig voor de nieuwe school. Op dit moment kan de netbeheerder niet garanderen dat de school ook daadwerkelijk de benodigde energiecapaciteit zal krijgen. Om te voorkomen dat de school zonder stroom komt te zitten, zal gebruik worden gemaakt van een batterij. De aanschaf hiervan komt voor rekening van de gemeente.

Hoge bouw- en ontwerpkosten
Ook de gemeente heeft te maken met de ontwikkelingen op de bouwmarkt. De bouwkosten stijgen met bijna 1 miljoen euro ten opzichte van de vorige raming. Daarnaast moeten alle veranderingen aan het oorspronkelijke plan opnieuw ontworpen en ingetekend worden. De kosten hiervan zijn geraamd op meer dan 450.000 euro. CDA-raadslid Chris de Boer: „We horen veel geluiden van inwoners die schrikken van dit hoge bedrag voor de nieuwe ontwerpkosten. Ook wij vinden dit enorm hoog. Daarom hebben we hierover in de raadsvergadering vragen gesteld aan het college.”. Het college heeft vervolgens in een technische toelichting aangegeven uit welke kostenposten het bedrag is opgebouwd.

Gemeente betaalt
„Dit alles betekent dat de gemeente meer geld nodig heeft om de school te kunnen realiseren. Daarover moet de gemeenteraad een besluit nemen. Het CDA ziet de noodzaak van de nieuwe scholen en wil dat er snel gebouwd wordt. Dat vraagt ook om geld.”, licht CDA-raadslid Chris de Boer toe. Ook de andere nieuwbouwscholen zullen (extra) krediet nodig hebben om hun plannen te kunnen realiseren. Deze kredieten zullen nog besproken worden door de gemeenteraad. De Boer vroeg nog wel aandacht voor de schulden die hiermee worden opgebouwd: „We hebben als gemeenteraad duidelijke afspraken gemaakt over de ontwikkeling van onze schulden. Een gemeente die geld leent voor zulke grote projecten, vergroot daardoor namelijk de schulden. De extra kosten van de nieuwe scholen passen gelukkig binnen deze afspraken.”.

Veiligheid speelplein en informatievoorziening
Het CDA vroeg bij het nieuwe ontwerp van de Heilig Hartschool ook aandacht voor de veiligheid van de buitenspeelplaats. Door de nieuwe gymzaal zal een naastgelegen parkje het buitenspeelterrein deels gaan vormen. De Boer sloot af met een oproep naar goede informatie: „Ten slotte willen we nogmaals aangeven het belangrijk te vinden om de inwoners goed te informeren over de stand van zaken van de bouw van de diverse scholen.”. Het college heeft aangegeven hier zo snel mogelijk werk van de maken.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.