26 november 2023

CDA zet in op participatie voor verkeersveiligheid: 'Inwoners kunnen meebepalen welke plekken onveilig zijn!’

Het CDA Dongen - ’s Gravenmoer wil dat inwoners kunnen aangeven op welke plekken in de gemeente de verkeerssituatie onveilig is. Momenteel gebruikt de gemeente alleen objectieve gegevens, zoals het aantal ongevallen op een plek. Voor het CDA is dit onvoldoende en heeft daarom een motie hiervoor ingediend. Deze werd door de voltallige gemeenteraad aangenomen.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid wordt beoordeeld aan de hand van verschillende factoren, zoals snelheid, gedrag en de inrichting van de weg ter plaatse. Hierbij kan nog onderscheid worden gemaakt tussen objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. Op dit moment baseert de gemeente haar inzicht met name op basis van objectieve verkeersveiligheid door te kijken naar 'registraties van ongevallen'. Het is niet bekend welke verkeerssituaties inwoners als onveilig ervaren. Dit wordt subjectieve verkeersveiligheid genoemd. Daardoor is het moeilijk om precies aan te geven hoe veilig het verkeer in de gemeente Dongen is. Ook is het verkeersbeleidsplan van de gemeente al sinds 2013 niet meer geactualiseerd.

Ervaringen van inwoners
CDA-raadslid Chris de Boer wil dat dit verandert: „Verkeerssituaties die als onveilig worden ervaren door inwoners moeten in beeld zijn. Het is een belangrijk thema voor inwoners en zij maken zich hier zorgen over.”. Daarom heeft De Boer de gemeente opgeroepen om in 2024 dit voor en bij de inwoners in beeld te brengen. Aan de hand van de uitkomsten zou het verkeersbeleidsplan kunnen worden geactualiseerd. De oproep van het CDA werd door de gehele gemeenteraad ondersteund.

Verkeersveiligheidsprikker
De Boer vervolgt: „Een goed en eenvoudig initiatief hiertoe is de Verkeersveiligheidsprikker in Rotterdam.” Door deze Prikker kunnen inwoners op een digitale plattegrond aangeven waar zij zich onveilig voelen in het verkeer.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.