09 maart 2023

CDA’ers Noah Brok (21) en Stijn Sips (22) strijden voor meer betaalbare woningen

CDA Brabant en CDA Dongen maken zich samen sterk voor méér woningen.


Stijn Sips was afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de jongste CDA-lijsttrekker van Nederland. Bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten is Noah Brok (nummer 6 op de kandidatenlijst) als 21-jarige een van de jongste kandidaten. Samen strijden zij, namens het CDA Noord-Brabant en het CDA Dongen - ’s Gravenmoer, voor meer (betaalbare) woningen voor starters, studenten, gezinnen en senioren. Op zaterdag 11 maart kunt u met Noah en Stijn in gesprek in Dongen én in ’s Gravenmoer. Ook minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge is een gedeelte aanwezig.

Hoe willen zij dit bereiken?
CDA Dongen fractievoorzitter Stijn Sips spreekt over de ambities in het Dongense coalitieakkoord: “We willen méér woningen bouwen dan de prognoses nu voorschrijven. Hiervoor zetten we vooral in op nieuwe betaalbare woonvormen, zoals jongerenstudios’s, tiny houses en flexwoningen.”. Noah heeft zich in zijn gemeenteraad óók ingezet voor betaalbare woningen en wil dit in Provinciale Staten voortzetten. "De woningmarkt zit op slot. Ouderen kunnen geen passende seniorenwoning vinden, jongeren hebben geen kansen op een huis en veel gezinnen zitten vast in te dure huurwoningen.  Door meer te bouwen komt er doorstroming op gang voor gezinnen en starters”, stelt Noah. "Het CDA wil fors méér bouwen in alle kernen. Tot en met 2026 willen we meer dan 650 woningen bouwen. De nieuwbouwwijken in Dongen en ’s Gravenmoer zijn hierbij belangrijk.”, vult Stijn aan.

Hoe kunnen zij elkaar versterken?
Om ruimte te vinden voor deze woningen kan de Provinciale Staten de komende tijd de gemeenten ondersteunen om deze woningimpuls mogelijk te maken. Daar wil Noah zich in de Provinciale Staten voor inzetten.”Regionaal werken we veel samen met de provincie Noord-Brabant. Zo werken we in de Stedelijke Regio Breda – Tilburg samen aan thema’s als woningbouw, werklocaties en het landelijk gebied.”, aldus Stijn.

Waarom kiezen zij voor het CDA?
Noah heeft gekozen voor het CDA omdat hij het CDA ziet als de partij van de samenleving én de verbinding. "Onze Brabantse samenleving is gestoeld op initiatieven van onderop, in verenigingen en met veel vrijwilligerswerk. Juist de samenwerking met, en tussen jong en oud, is nodig. Dit past sterk bij de visie van het CDA", aldus Noah. Noah kwam als 18 jarige en als jongste raadslid van Nederland in de gemeenteraad van Heusden en heeft zich daar ingezet voor betaalbare woningen voor jong en oud. Hij werkt bij de Koninklijke Landmacht en studeert hij Bestuurskunde aan Tilburg University. Het CDA is de partij van de verbinding. De samenwerking tussen Noah (plaats 6 voor het CDA in Noord-Brabant) en Stijn (fractievoorzitter CDA Dongen) is hiervan een mooi voorbeeld.

Wilt u in gesprek met ze?
In de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen trekken zij samen op om de volgende generatie een stem te geven. Op zaterdag 11 maart zijn Noah en Stijn te vinden in de centra van Dongen (ochtend) en van ’s Gravenmoer (middag). Ze gaan dan graag met u in gesprek over allerlei thema’s. Ook minister Hugo de Jonge zal aansluiten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.