20 december 2022

‘Dongense samenleving vitaal houden heeft onze prioriteit’

We hebben allemaal te maken met de moeilijkheden van deze tijd. De prijzen voor energie en boodschappen zijn hoger dan ooit. Daarom heeft de gemeente Dongen extra geld gestopt in een steunfonds. In totaal is € 820.000 beschikbaar. ,,Onze prioriteit ligt bij het vitaal houden van onze lokale samenleving’’, aldus burgemeester en wethouders.

Het college heeft deze week een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Daarin staat beschreven wat de uitgangspunten zijn van het steunfonds. Doel is om diegenen te helpen die het hardst worden geraakt. Daartoe is een breed pakket met maatregelen opgesteld. Deze zijn aanvullend op de regelingen van de rijksoverheid. De maatregelen worden genomen voor het eerste half jaar van 2023. Daarna wordt een beslissing genomen over een eventueel steunpakket voor het tweede halfjaar.

Twee sporen
Het steunfonds bevat maatregelen die worden ingezet op twee sporen. Het ene spoor betreft financiële en sociale ondersteuning. Het andere spoor zet in op verduurzaming, om zo een structurele ombuiging van de energiekosten te realiseren. Dit is de uitkomst van een reeks van gesprekken die college en ambtenaren in de afgelopen periode hebben gevoerd met vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en verenigingen. Iedere doelgroep heeft aangegeven behoefte te hebben aan versneld verduurzamen. Daarbij wordt gevraagd naar beleid en ondersteuning. De gesprekken zullen in 2023 een vervolg krijgen.

Extra communicatie
In de komende maanden wordt ook extra communicatie ingezet door gemeente. Doel is om zoveel mogelijk inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen te informeren over de mogelijkheden van het steunfonds. Zo zal er een speciale uitgave van de gemeentelijke informatiekrant worden gemaakt. Ook digitaal komt er duidelijke informatie beschikbaar, zowel via www.dongen.nl als ook publicaties (banners) in de lokale media die zich richten op specifieke doelgroepen.

Extra aandacht
Zo is er in 2023 is extra aandacht voor de doelgroep van inwoners met een inkomen tussen 120 en 140% van het sociaal minimum. In gesprekken met de ketenpartners is gebleken dat er zorgen zijn over deze groep inwoners die veelal niet voor reguliere regelingen en tegemoetkomingen in aanmerking komen. Daarnaast wordt ingezet op het ondersteunen van een bredere doelgroep via budgetcoaches en ketenpartners. De meedoen-regeling wordt in aangepaste vorm voortgezet.

Energietoeslag
Het steunfonds biedt de mogelijkheid aan inwoners met een inkomen tussen 120 en 140% van het sociaal minimum om een aanvraag in te dienen voor de gemeentelijke energietoeslag. Deze bedraagt € 600, te verstrekken als bijdrage ineens. Bij de aanvraag wordt een inkomenstoets gedaan op basis van de meest recente loonstrook of uitkeringsspecificatie.

Campagne ‘Ik koop lokaal”
Binnenkort begint de campagne ‘Ik koop lokaal’. Door in Dongen, ’s Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart je boodschappen te doen, steun je als inwoner niet alleen de lokale ondernemers, maar draag je ook bij aan het vitaal houden van ons winkelaanbod en centrum.

CDA-wethouders Ankie de Hoon en Kees de Jong

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.