11 april 2023

Geslaagde avond met inwoners: vol met ideeën en suggesties

Op woensdagavond 5 april organiseerde de commissie Democratische vernieuwing, namens de gemeenteraad van Dongen, een avond in de Cammeleur waarin de inwoner centraal stond. Onder aanvoer van presentator Teun Aarden is samen met inwoners gesproken over onder andere het functioneren van de raad, verbeterpunten, inspraak en communicatie.

Commissie Democratische vernieuwing
In de laatste raadsvergadering van 2022 heeft de gemeenteraad van Dongen besloten tot het instellen van de commissie Democratische vernieuwing. De opdracht voor de commissie is gericht op het in staat stellen van alle Dongenaren om mee te praten en te denken over belangrijke onderwerpen. Ook zet de commissie zich in voor een open en transparant gemeentebestuur, met een actieve houding naar de inwoners. Verdere professionalisering van de gemeenteraad is het laatste onderdeel van de opdracht voor de commissie. De commissie zal komende bestuursperiode gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en adviezen uit brengen ter verbetering van de democratie in de gemeente Dongen. Alle fracties hebben zitting in de commissie. CDA-raadslid Coert van Os is benoemd tot voorzitter van de commissie.

Eerste stappen worden gezet
Het heeft niet lang geduurd of het brainstormen heeft al geleid tot een eerste ‘succesje’. Wie zitten er in de gemeenteraad van Dongen? Wat doet de gemeenteraad nu eigenlijk? Heb ik als inwoner van Dongen invloed op de besluiten van de gemeenteraad? Deze vragen en meer zijn afgelopen woensdagavond 5 april besproken. Aanwezig waren een twintigtal inwoners en de raadsleden. Voorzitter van de commissie Coert van Os (CDA) blikt terug op een goede avond: „Wat blijft hangen is de vraag om 'klare taal en goed communiceren'. Daar gaan we mee aan de slag. Alle aanwezigen ontvangen binnen een week een terugkoppeling op de besproken punten."

Vervolg
„Al wat inwoners ingebracht hebben is verzameld en zal worden vertaald in een actieplan.”, aldus Van Os. Parallel daaraan gaat de commissie verder met de andere agendapunten die afgelopen maanden besproken zijn. Hierbij valt er te denken aan: het verbeteren van het audiovisueel systeem, meer transparant maken van het raadsinformatiesysteem, professionaliseren van de gemeenteraad enzovoorts. Wekt dit u interesse? De eerstvolgende openbare bijeenkomst van de commissie is op 18 april.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.