25 mei 2024

Halverwege de bestuursperiode: Al veel gerealiseerd, maar nog genoeg te doen

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 hebben de Volkspartij Dongen (VPD) en het CDA Dongen - ’s Gravenmoer een meerderheidscoalitie met elkaar gevormd. De basis voor de samenwerking is het coalitieakkoord ‘Versterken en Vernieuwen’. In dit akkoord staan de gezamenlijke ambities voor de komende jaren in hoofdlijnen opgeschreven. Inmiddels is de bestuursperiode alweer halverwege. Daarom reflecteren de VPD en het CDA op de ambities en het realiseren daarvan.

Coalitieakkoord
Het coalitieakkoord ‘Versterken & Vernieuwen’ is een akkoord op hoofdlijnen voor de bestuursperiode 2022- 2026. Het is geschreven door de Volkspartij Dongen (VPD) en het CDA Dongen - ‘s Gravenmoer. In het akkoord worden de maatschappelijke opgaven voor onze gemeente beschreven. Daarbij worden de ambities uitgesproken over hoe de VPD en het CDA de opgaven willen aanvliegen en oppakken. „Twee jaar geleden zijn inwoners en andere politieke partijen uitgenodigd om mee te denken over aanvullingen en aanpassingen aan het concept. Dat kon online en op verschillende locaties in de kernen van de gemeente. Met onder andere deze ambities zijn we afgelopen twee jaar volop aan de slag gegaan.”, aldus VPD-fractievoorzitter Iris Vermeulen - Jansen.

Halverwege bestuursperiode
CDA-fractievoorzitter Stijn Sips: „We hebben twee jaar geleden afgesproken om het goede van de gemeente te behouden en te versterken. Maar ook oog te hebben voor wat we mogelijk anders zouden willen. We zijn nu hard aan het werk om deze zaken te vernieuwen.”. De VPD en het CDA hebben drie prioriteiten geformuleerd in het akkoord die vernieuwd moeten worden: woningen bouwen, stabiele gemeentefinanciën én een gezonde, vernieuwende democratie. „Wij concluderen dat we goed op weg zijn met deze drie prioriteiten. Zo ligt er een nieuwe woonzorgvisie als basis voor het vernieuwde woonbeleid, is er een commissie democratische vernieuwing met een opdracht aan de slag gegaan en zijn de gemeentelijke financiën verbeterd.”

Op de goede weg
„Samen met de partijen in de gemeenteraad en het college zijn we goed op weg om de plannen te realiseren. Zo hebben we een nieuw armoedebeleid vastgesteld, is de starterslening verruimd, is het verkeersplan ’s Gravenmoer in uitvoering, bouwen we aan nieuwe scholen, is er een nieuw Cammeleur-concept doorgevoerd en komt er een nieuw mantelzorg- en zorgvrijwilligersbeleid.”, aldus Sips. Vermeulen - Jansen: „Daarbij is er ook ruimte gemaakt om in te spelen om actualiteiten die zich voordoen. Zo hebben we in 2023 een steunfonds van ruim 800.000 euro gerealiseerd om inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers te ondersteunen.”

Genoeg werk te doen
De VPD en het CDA realiseren zich ook goed dat er de komende jaren nog genoeg werk te doen is: „We zijn op de goede weg, maar we zijn ook pas halverwege. Niet alles kan in één keer worden gerealiseerd en dat vraagt ook om keuzes te maken. Vanzelfsprekend blijven we dat doen met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere fracties in de gemeenteraad.”, sluiten de fractievoorzitters af.

De gemeenteraad heeft van de VPD en het CDA een overzicht ontvangen waarin per ambitie wordt beschreven wat er is gebeurd afgelopen twee jaar om de ambitie te realiseren en wat er nog moet gebeuren. Dit is te raadplegen via dongen.raadsinformatie.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.