19 maart 2024

Halverwege de bestuursperiode: het CDA blikt terug

Op 16 maart 2022 is de huidige gemeenteraad geïnstalleerd. Dat betekent dat deze gemeenteraad deze maand twee jaar zitting heeft. Daarmee zijn we halverwege de bestuursperiode 2022-2026. Hoever is het CDA Dongen - ‘s Gravenmoer met het realiseren van de ambities uit het verkiezingsprogramma?

Veel gedaan
„We hebben de afgelopen twee jaar al veel weten te realiseren.”, meent CDA-fractievoorzitter Stijn Sips. „Zo is er geld vrijgemaakt voor buurtinitiatieven, komt er een klankbordgroep voor groen- en bomenbeleid, vinden er voortaan wijkinspecties (schouwen) plaats en gaat de gemeente in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn om vrijwilligers weer meer te waarderen.”. Zo maar een greep uit de CDA-initiatieven, waarmee de gemeente aan de slag gaat of al is gegaan. Sips is tevreden: „Tijdens de verkiezingscampagne hebben we aan onze kiezers beloofd waar we voor willen gaan. We zijn blij dat het ons lukt om steeds meer van deze punten om te zetten in nieuw beleid.”

Nog niet klaar
De komende twee jaar is er nog genoeg werk te verrichten. Een aantal dossiers blijven extra aandacht vragen: „Denk bijvoorbeeld aan de woningbouwopgave. Met de woonzorgvisie die we recent hebben vastgesteld is er een nieuwe weg ingeslagen. Meer aandacht voor starters, jongeren en andere doelgroepen. Maar het wordt nu ook tijd om daadwerkelijk te gaan bouwen.”, stelt Sips. Ook de nieuwe scholen blijven aandacht vragen. Sips: „Er zijn grote stappen vooruit gezet. Zo gaat de bouw van IKC J.J. Anspach voorspoedig. En krijgen IKC Heilig Hart en IKC de Biezenkring toch een eigen gymzaal. Maar nog niet alle scholen zijn gebouwd én dat moet echt topprioriteit hebben.”.

Doe jij mee?
Het CDA Dongen - ’s Gravenmoer werkt graag samen om ambities te realiseren. „De afgelopen twee jaar hebben we goed samengewerkt met de andere partijen in de gemeenteraad. Maar hebben we ook actief opgetrokken met inwoners, stichtingen, verenigingen, ondernemers enzovoorts. Daar gaan we graag mee door!”. Dus gewoon een keer sparren? Of een kop koffie drinken? Of bent u misschien wel politiek geïnteresseerd? Laat het ons vooral weten!

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95. Een overzicht van alle resultaten vindt u op www.cdadongen.nl/resultaten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.