12 september 2023

Het CDA wil dat de toeristenbelasting terugvloeit naar de sector

Het CDA is van mening dat de opbrengsten die voortvloeien uit de toeristenbelasting moeten worden besteed voor deze sector. Op deze manier kunnen de recreatieve of toeristische kwaliteiten van de gemeente Dongen een impuls krijgen. Het CDA heeft daarom een motie ingediend om dit mogelijk te maken.

Geld voor recreatie en toerisme
De gemeente Dongen heeft de samenwerking met Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) De Langstraat stopgezet. Het budget dat hiervoor nodig was, en daarmee het jaarlijkse budget voor recreatie en toerisme, is dus komen te vervallen. Ondertussen hebben een aantal Dongense ondernemers uit de recreatieve sector een nieuw (lokaal) initiatief opgestart onder de naam ‘SamenDongen’. „Voor het CDA is het belangrijk dat er elk jaar middelen beschikbaar zijn voor de recreatieve en toeristische sector, en haar initiatieven. Daarom hebben we bij de Kadernota hiervoor een motie ingediend.”, aldus CDA-raadslid Coert van Os.

Terugvloeien toeristenbelasting
Het CDA vindt dat de middelen betaald kunnen worden uit de toeristenbelasting die ondernemers in de recreatieve en toeristische sector moeten heffen bij hun gasten. Dit gebeurt vanaf 2022. De opbrengst van de heffing toeristenbelasting was in 2022 € 70.000. Dit geld wordt momenteel toegevoegd aan de algemene reserve en is daarmee voor alle projecten en taken beschikbaar. Van Os: „Wij vinden het wel zo netjes als de ondernemers die door de belasting hun prijzen moeten verhogen, hier ook iets van terug zien voor en in hun sector. Daarom hebben wij in de motie bepleit om de belasting deels terug te laten vloeien naar de sector”.

Programmabegroting
Bij de Kadernota spreken de fracties hun wensen uit voor het aankomende jaar. Deze wensen kunnen vervolgens verwerkt worden in de Programmabegroting. Met de aangenomen motie van het CDA is de verwachting dat er in de Programmabegroting een voorstel gedaan worden voor een structureel budget ten behoeve van recreatie en toerisme. De Programmabegroting wordt in november door de gemeenteraad behandeld.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.