19 januari 2024

In Memoriam oud-voorzitter Jan Megens

Bedroefd hebben we vernomen dat onze oud-voorzitter Jan Megens is overleden. Jan is thuis overleden op vrijdag 12 januari. Het CDA wenst zijn echtgenote Liesbeth, zijn kinderen en zijn naasten veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Voorzitter René Peeters namens het afdelingsbestuur:
Jan is in 2008 voorzitter geworden van onze CDA-afdeling. Deze functie heeft hij met veel verve vervuld. Zo introduceerde Jan als regelmatige activiteit het bezoeken van Dongense bedrijven en instellingen en was Jan zeer betrokken bij alle activiteiten en campagnes. Jan en Liesbeth waren altijd zeer gastvrij voor het CDA. Bestuursvergaderingen waren daar aan huis en zij introduceerden de nieuwjaarsbijeenkomsten voor bestuur en fractie in American Party stijl bij hun thuis.​ Na bijna 12 jaar voorzitterschap werd het stokje eind 2019 overgegeven. Bij zijn afscheid ontving Jan als blijk van dank en waardering de Zilveren CDA-speld. Jan bleef echter actief als zeer gewaardeerd ambassadeur van het CDA. Het bestuur is Jan ontzettend dankbaar voor hetgeen hij heeft betekend voor de afdeling en voor het CDA.

Fractievoorzitter Stijn Sips namens de fractie:
Met het verlies van Jan verliezen we een trouwe bezoeker van onze fractievergadering. Tot enkele maanden geleden was Jan bij alle fractievergaderingen op maandag aanwezig. Vooral luisterend en observerend, maar alert als ‘zijn’ onderwerpen aan bod kwamen. Jan zijn expertise en kunde werden als zeer prettig ervaren en zorgde vaak voor een andere kijk op bepaalde zaken. Dat zal gemist worden door de fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.