15 februari 2023

Ingezonden VPD, CDA en VVD: “De schop in de grond en aan de slag!”

De verbinding tussen Dongen en Oosterhout is geen fijne weg. Iedere ochtend en avond slibt de Heistraat dicht door al het verkeer. De enorme vertraging zorgt voor veel frustratie bij weggebruikers. De laatste tijd is de N629 wederom onderwerp van gesprek. In tegenstelling tot wat wordt beweerd, staat een ‘heroverweging van de N629’ niét op de politieke agenda. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Oosterhout en Dongen werken gewoon aan de realisatie van een veilige route voor verkeer tussen Oosterhout (A27) en Dongen. Zo houden we het gebied leefbaar, veilig en bereikbaar.

Waarom moet er een nieuwe weg komen?
Door de forse toename van verkeer in de afgelopen decennia is de bestaande N629 overbelast geraakt. Uit onderzoek is gebleken dat er op de bestaande N629 sprake is van problemen met betrekking tot doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. De ondernemers en bewoners langs deze weg ervaren hiervan veel overlast. Ook is de filevorming slecht voor mens en milieu. Zowel de gemeente Dongen als de omliggende gemeenten groeien en daarmee groeit ook het regionale wegverkeer. Deze verbinding is hard nodig om naar de toekomst toe Dongen en het bedrijventerrein Tichelrijt bereikbaar te houden. Maar óók om te voorkomen dat er nog meer verkeer van de A27 richting onder andere De Efteling, Tilburg-Reeshof of het bedrijventerrein Tilburg-Vossenberg door ons dorp zal rijden.

Hoe zijn we gekomen tot een weloverwogen beslissing voor de toekomst?
Het traject om te komen tot een nieuwe N629 loopt al sinds de eerste onderzoeken in 1999. Het is alweer even geleden dat we een definitief besluit namen over de voorkeursvariant van de nieuwe N629. Er is destijds goed gekeken naar de alternatieven. Het nieuwe tracé is daarbij als de beste oplossing uit de bus gekomen. Zowel de gemeenteraad van Oosterhout als de gemeenteraad van Dongen hebben hun sterke voorkeur voor dit tracé uitgesproken en alle belangen zijn destijds goed afgewogen. Het voorkeurstracé ‘Bundeling Noord’ is uitgewerkt tot een Provinciaal Inpassingsplan en is in september 2018 door Provinciale Staten vastgesteld. Inmiddels is het inpassingsplan onherroepelijk.

Wat is de huidige stand van zaken?
De laatste tijd is de N629 wederom onderwerp van gesprek. Wij ontvangen veel bezorgde reacties over de doorgang van de aanleg. De N629 is een gelopen race en de gekozen variant zal de uiteindelijk te realiseren weg zijn. Het is jammer dat sommigen de indruk willen laten ontstaan dat alle kaarten weer op tafel zouden liggen en dat het besluit weer opnieuw genomen moet worden. De aanbestedingsprocedure is succesvol verlopen en er is zelfs al een beoogd aannemer geselecteerd. Het werk is echter niet definitief gegund omdat er momenteel nog geen zicht is op het verkrijgen van een vergunning inzake de Wet Natuurbescherming (Wnb). Deze vergunning is nodig om de weg aan te leggen en hem vervolgens in gebruik te nemen. Voor de aanleg van de weg moet in beeld worden gebracht of dit tot een toename van stikstof in Natura 2000-gebieden leidt. Naar verwachting zijn de nieuwe berekeningen in het voorjaar van 2023 beschikbaar.

Aan de slag!
Wat ons betreft gaat dan ook snel de schop in de grond en gaat men aan de slag met de aanleg van de nieuwe N629. We zijn al lang genoeg te veel tijd kwijt met het aanschuiven in de file op de huidige N629.

Op 17 februari vindt er op het Provinciehuis in Den Bosch een openbare bijeenkomst plaats over de voortgang van de N629. Het betreft een informerende bijeenkomst, dat wil zeggen dat er geen politieke discussie plaatsvindt.

CDA Dongen – ’s Gravenmoer, Coert van Os
Dongense VVD, Perry Wens
Volkspartij Dongen, Cees Zwaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.