08 november 2023

Is het Cultuurhuis de Cammeleur de oplossing?

Onzorgvuldige aannames en inschattingsfouten hebben ertoe geleid dat de Cammeleur een zogenoemd ‘hoofdpijndossier’ is geworden. Na jaren met onderzoeken, besprekingen en het zoeken naar oplossingen besprak de gemeenteraad in oktober een nieuwe oplossingsrichting: het Cultuurhuis. In het Cultuurhuis gaan stichting Donckhuys, het Kunstpodium en Theek 5 samenwerken om kunst en cultuur in de gemeente Dongen te versterken. Hiervoor wordt een subsidie van circa € 170.000 gevraagd.

Wat ging er mis?
Voor de Cammeleurpartners is de Cammeleur geen onverdeeld succes. In het oorspronkelijke ondernemingsplan zijn aannames gedaan die in praktijk anders uit bleken te pakken. Daarnaast zijn weeffouten gemaakt die voor belemmeringen en spanningen in de samenwerking zorgen. In 2020 hebben de partners geprobeerd om tot oplossingen te komen. De partners zijn daar zelf niet tot een oplossing gekomen.. Hierop zijn door de gemeente een aantal uitgangspunten verwoord om tot een oplossing te komen. Dit heeft geleid tot het ‘Cammeleurconcept 3.0’. Door de Galan Groep is vervolgens in 2022 een oplossingsrichting voor de ontstane problematieken binnen de Cammeleur aangereikt. Zowel de gemeente als de Cammeleurpartners zijn aan de slag gegaan met deze voorgestelde oplossingsrichting.

Nieuw plan: Cultuurhuis
Een nieuw raadsvoorstel moet nu leiden tot een afronding van het hoofdpijndossier. De partners hebben elkaar (weer) gevonden en er is een samenwerking- en uitvoeringsplan met elkaar opgesteld. Het nieuwe samenwerkingsplan heeft de naam “Cultuurhuis”. Het Cultuurhuis gaat het aantal podiumactiviteiten (incl. lezingen, tentoonstellingen, exposities, etc.) in de Cammeleur uitbreiden. Er komt daarmee voor de inwoners van Dongen een ruimere mogelijkheid om kunst en cultuur te beleven. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het aanbieden van cursussen op het gebied van kunst en cultuur. Doordat de partners een (nieuw) gezamenlijk doel hebben, zal dit bijdragen aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Draagvlak belangrijk
Voor het CDA is het belangrijk dat de partners - die het toch met elkaar moeten uitvoeren – weer vertrouwen hebben in de samenwerking. „Er is vanuit een positieve en constructieve grondhouding een plan voor de Dongenaren geschreven. Samenwerken vanuit gelijkwaardigheid en het versterken van de cultuurfunctie staan duidelijk bovenaan.”, aldus CDA-fractievoorzitter Stijn Sips in de raadsvergadering. Het nieuwe plan vraagt ook een financiële impuls. De partners hebben ruim € 170.000 nodig om de plannen waar te kunnen maken. „Wij hopen dat veel Dongenaren plezier gaan hebben van de nieuwe verruimde aanpak. Wij zullen de uitkomsten blijven monitoren middels periodieke evaluaties.”, aldus Sips.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.