04 maart 2024

Is het realiseren van een passantenhaven in Dongen mogelijk?

Het CDA Dongen - ’s Gravenmoer pleit al lange tijd voor de realisatie van een passantenhaven langs het Wilhelminakanaal. Het kan de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van de gemeente versterken en het kan mogelijkheden voor werk en bedrijvigheid creëren. Daarom wil het CDA Dongen - ’s Gravenmoer de haalbaarheid, de voordelen en de nadelen van een passantenhaven in Dongen in beeld gebracht hebben. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het CDA een voorstel opgesteld dat de gemeenteraad op donderdag 7 maart bespreekt.

Wat is een passantenhaven?
Een passantenhaven is een faciliteit langs het water die tijdelijke ligplaatsen biedt aan pleziervaartuigen van passerende watersporters, recreanten en toeristen. In de nabijheid van de passantenhaven zijn vaak horecagelegenheden, winkels en/of campings gelegen. Het doel van een passantenhaven is om bestuurders en passagiers van plezierboten een tijdelijke stopplaats te bieden, en tegelijkertijd bij te dragen aan de lokale economie door het aantrekken van toeristen / passanten die gebruik maken van alle mogelijkheden en diensten in de omgeving.

Waarom in Dongen?
De gemeente Dongen is gelegen aan het Wilhelminakanaal. Dit 68 kilometerlange kanaal verbindt Tilburg en Eindhoven met de Maas. Door het Wilhelminakanaal staat Dongen in verbinding met veel toeristische hotspots in de omgeving, zoals de Biesbosch en de Piushaven in Tilburg. „Ons bereikten geluiden dat het Wilhelminakanaal hierdoor aantrekkelijk is voor recreanten op het water. Echter deze recreanten en toeristen kunnen Dongen nu niet aandoen. Dat is wat ons betreft een gemiste kans voor Dongen, onze economie, maar ook voor de recreatieve en toeristische mogelijkheden die we te bieden hebben.”, aldus CDA-fractievoorzitter Stijn Sips.

Een onderzoek naar de haalbaarheid
Het CDA ziet een meerwaarde voor een kleinschalige passantenhaven aan het Wilhelminakanaal: „Je kunt dan denken aan een haventje met 6 tot 10 ligplaatsen, zoals in andere gemeenten al lang gerealiseerd is. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld in Nederweert, waar een passantenhaven met zes ligplaatsen is.”, aldus Sips. Maar om hierover een gedegen oordeel te kunnen vormen, wil het CDA er eerst onderzoek naar laten doen. Sips: „Daarom stellen we de gemeenteraad voor om in te stemmen met een haalbaarheidsonderzoek naar een passantenhaven.”, aldus Sips. De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden afgewogen bij de gebiedsvisie Kanaalzone Noord. Deze visie wordt in 2025, met onder andere inwoners, opgesteld. De kosten van het onderzoek bedragen maximaal 12.500 euro. Op 21 maart neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het voorstel van de CDA-fractie.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.