15 januari 2023

„Met regionale samenwerking onze lokale ambities verder brengen.”

Regio Hart van Brabant is het samenwerkingsverband van de elf gemeenten in Midden-Brabant. De activiteiten die in regionaal verband worden opgepakt, zijn vastgelegd in een zogenaamde kernagenda. Het uitgangspunt voor de kernagenda is dat door samenwerking meer of betere resultaten bereikt worden voor bepaalde lokale ambities dan wanneer elke gemeente het zelf oppakt. De kernagenda is in alle samenwerkende gemeenteraden besproken.

Kernagenda 2023-2027
„De CDA-fractie kan zich grotendeels herkennen in de opgaven en activiteiten die worden weergeven in de kernagenda. Het CDA ziet de ambities uit het Dongense coalitieakkoord ook terugkomen.”, aldus fractievoorzitter Stijn Sips. Met de kernagenda wordt een goede basis gelegd voor samenwerking in de regio, die lokale doelstellingen een stap verder kunnen brengen.

Zienswijze: landelijk gebied en jeugdzorg
Door de CDA-fractievoorzitter zijn er wel twee aandachtspunten meegegeven in de vorm van een zienswijze. Hoe de samenwerking tussen de gemeenten kan bijdragen aan een toekomstbestendig landelijk gebied is nog niet onderzocht. De CDA-fractie heeft, samen met de andere fracties, gevraagd om dit versneld uit te werken. „Gezien de grote vraagstukken waarmee het 'landelijk gebied' geconfronteerd wordt is juist hier snelheid maken binnen de samenwerking belangrijk. We dienen ons immers als regio, en gemeenten afzonderlijk, te blijven inzetten voor een groen en vitaal buitengebied, waarin er mogelijkheden zijn voor passende nevenfuncties op agrarische bedrijven.”, aldus Sips.

Als tweede punt vraagt de CDA-fractie aandacht voor de jeugdzorg: „De inkoop en de diverse plannen mogen niet tot het afbrokkelen van een dekkend zorgaanbod leiden. Juist als we aan de beschreven ambities willen voldoen, is een sterk en goed georganiseerd (ambulant) zorgaanbod noodzaak.”.

Samenwerking
De punten van de CDA-fractie zijn unaniem ingediend door de gemeenteraad van Dongen. Ook  zijn deze punten door enkele regiogemeenten overgenomen in hun zienswijzen. Het is nu aan het algemeen bestuur, gevormd door de burgemeesters van de gemeenten in Hart van Brabant, om de ingekomen zienswijzen te behandelen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.