12 maart 2023

Minister Hugo de Jonge bezoekt woningbouwontwikkeling ‘Waspikseweg’


„We willen hier 70% goedkope en middeldure woningen realiseren.”


CDA-minister Hugo de Jonge heeft op zaterdag 11 maart ’s Gravenmoer bezocht. De minister van Volkshuisvesting bracht een bezoek in het kader van de Provinciale Staten- en waterschapverkiezingen op 15 maart. De Jonge ging in gesprek met inwoners en flyerde in het dorp, om vervolgens de geplande woningbouwontwikkeling aan de Waspikseweg te bezoeken.

Woningbouwontwikkeling ‘Waspikseweg’
„We zijn van plan om hier 120 woningen te bouwen. We willen 70% goedkope en middeldure woningen realiseren.”, gaf CDA-wethouder Kees de Jong (Bouwen en Wonen) over het plan aan. In gesprek met gedeputeerde, en CDA-lijsttrekker, Erik Ronnes werd ook de noodzaak van de juiste middelen duidelijk. „We hebben in de provincie regelingen gemaakt op deze projecten te versnellen. Als het CDA weer kan meebesturen gaan we inzetten op verlenging van de regelingen.”, aldus Ronnes. Namens de Heemkundekring Des Graven Moer benadrukte voorzitter Gerret Verhagen het belang van de ontwikkeling: „We willen een mooi, leefbaar dorp behouden. Met de komst van de nieuwe scholen past deze nieuwe wijk heel goed.”. De uitgangspunten voor de uitbreidingswijk worden 30 maart door de gemeenteraad besproken.

Succesvolle bijeenkomst
CDA-fractievoorzitter Stijn Sips kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst: „Het CDA is een bestuurderspartij, dat blijkt wel uit het feit dat vertegenwoordigers uit Europa, de regering, de provincie, het waterschap en onze gemeente aanwezig waren in ’s Gravenmoer. Door de korte lijntjes kunnen we goed schakelen voor onze inwoners.”. De minister was erg enthousiast tijdens zijn bezoek vond Sips: „’s Gravenmoer staat nu op de kaart in Den Haag en ook daarbuiten.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.