29 augustus 2023

Motie ‘tussen wal en schip’ aangenomen: aandacht voor schrijnende gevallen

De gemeenteraad van Dongen heeft een motie aangenomen die gericht is op het bieden van extra aandacht en ondersteuning aan schrijnende gevallen. Inwoners met een hoge zorgbehoefte en complexe problematiek kunnen in deze situaties terecht komen. De motie werd ingediend door het CDA, D66, VPD en de Ouderenpartij voor Dongen tijdens de raadsvergadering van 13 juli.

Ondersteuning bieden
Inwoners met een hulpvraag komen niet altijd in aanmerking voor de maatschappelijke voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Echter kunnen deze inwoners wel ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen en om mee te kunnen doen in de samenleving. CDA-raadslid Daniëlle Asin: „Zonder ondersteuning ontstaan er soms schrijnende situaties. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente meedenkt over hoe deze inwoners, die met behulp van bepaalde ondersteuning kunnen blijven participeren in de samenleving, toch passende hulp krijgen.”

Motie
Een ruime meerderheid van de gemeenteraad vindt dat we menselijke oplossingen moeten bedenken, die goed passen bij de situaties, om schrijnende gevallen op te lossen of te voorkomen. „Het is nodig om samen met inwoners en lokale zorgpartners alternatieven in beeld te brengen, zodat hulpbehoevenden geholpen worden. Ook wanneer ze niet binnen de regels van de Wmo vallen”, aldus Asin.

Mensgericht
De indieners van de motie benadrukken het belang van een mensgerichte benadering bij de uitvoering van de Wmo. Het is daarom belangrijk om een zogenoemde “ja, mits” houding te hanteren in het beoordelingsproces van Wmo-aanvragen. „Het is nu aan het college om dit concreet te maken in de regels en de praktijk.”, aldus Asin.

Met deze motie sloot Daniëlle Asin haar periode als raadslid in deze gemeente af. In september zal Asin verhuizen naar een andere gemeente en mag ze geen raadslid meer zijn in de gemeente Dongen. Jacques van der Aa zal haar vervangen in de Dongense gemeenteraad.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.