Agenda Process Roadmap Diagram Infographic Graph
07 juni 2022

Nieuwe gemeenteraad stippelt routekaart uit voor takendebat

Hoe houden we onze kernen Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart in de komende jaren sterk en vitaal? Hoe zetten we onze beschikbare financiën en gemeentelijke capaciteit het best in om onze doelstellingen te bereiken? Welke taken en werkzaamheden vinden we het belangrijkst? Wat zou anders kunnen?

Deze vraagstukken vormen de basis van het zogenoemde takendebat waar de gemeenteraad in juni de voorbereidingen voor treft. Het debat zal doorlopen tot het voorjaar van 2023. Daarbij zal het gesprek worden aangegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Routekaart
Om straks een helder debat met elkaar te kunnen voeren, is een goede voorbereiding belangrijk. Daarom heeft de nieuwe gemeenteraad een routekaart uitgestippeld voor de aanloop naar het takendebat. De fractievoorzitters van de vijf politieke partijen in de raad hebben een aantal afspraken gemaakt en de stappen in de procesgang benoemd.

Donderdag 9 juni: Inloopavond (openbare bijeenkomst)
Op donderdag 9 juni aanstaande vindt in het gemeentehuis een verkennende avond plaats. Deze is openbaar en begint om 20.00 uur. Raadsleden, steunfractie-leden en leden van de financiële commissie kunnen vragen stellen aan ambtenaren om zo inzicht en informatie te verkrijgen over verschillende taken van de gemeente. Na deze informatieve avond kunnen de politieke partijen onderwerpen aandragen die ze graag willen bediscussiëren in het takendebat.

Donderdag 23 juni: Raadsdialoog (openbare bijeenkomst)
Op donderdag 23 juni aanstaande vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Er staat één onderwerp op de agenda: Raadsdialoog Takendebat 2022. In deze dialoog wisselt de raad opvattingen en overwegingen met elkaar uit over de eerder aangedragen onderwerpen. Op basis van daarvan wordt een opdracht aan het college voorbereid.

Donderdag 30 juni: Vaststelling opdracht (openbare bijeenkomst)
Op donderdag 30 juni aanstaande vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. De gemeenteraad stelt dan officieel vast over welke taken en onderwerpen de raad meer informatie, mogelijke veranderingen of nieuwe ambities wil vernemen van het college.

Vervolg
Het college reageert in september op welke manier en wanneer de uitwerking volgt. Over de uitwerking zal de gemeenteraad vervolgens tot en met het voorjaar van 2023 in debat gaan met het college. In de maanden na het zomerreces, gedurende de debatten, zal ook de wijze van inwonerparticipatie gestalte krijgen.

Agenda Process Roadmap Diagram Infographic Graph

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.