10 oktober 2023

Oud papier ophalen door verenigingen stopt, CDA wil alternatieven zien

Al jaren zamelt de gemeente Dongen samen met vrijwilligers van diverse verenigingen op zaterdag oud papier en karton in. De verenigingen ontvangen daar een vergoeding voor. De huidige manier van papierinzameling is echter niet langer houdbaar en uitvoerbaar. Het college heeft daarom besloten vanaf 2024 te stoppen met papierinzameling door vrijwilligers van verenigingen op zaterdagen. Het stopzetten van de inzameling heeft (behoorlijke) financiële gevolgen voor de verenigingen. Het CDA vindt dat we deze verenigingen moet helpen en heeft daarom afgelopen raadsvergadering een motie ingediend. De motie draagt het college op om alternatieven, waarbij verenigingen en stichtingen gemeentelijke taken overnemen (met inzet van vrijwilligers), uit te werken.

Waarom stopt het?
In de laatste jaren is er landelijk steeds meer discussie ontstaan over de veiligheid van vrijwilligers bij papierinzameling en de steeds strenger wordende veiligheidseisen. De regelgeving is strikter geworden en het toezicht op naleving is aangescherpt. Steeds meer (omliggende) gemeenten besluiten daarom te stoppen met inzameling met behulp van vrijwilligers. Daarnaast zijn (grote) inzamelaars niet langer bereid om met vrijwilligers oud papier in te zamelen. Ook zal de loslocatie volgend jaar op zaterdag gaan sluiten. Zonder loslocatie kunnen de routes niet afgemaakt worden.

Hoe dan verder?
Het stopzetten van de inzameling van oud papier heeft financiële gevolgen voor de verenigingen. Gezien het structurele karakter van deze inkomsten voor de meeste verenigingen en gezien de looptijd van deze inzamelmethodiek heeft het college een afbouwregeling ingesteld. De verenigingen ontvangen de komende drie jaar nog een deel van de vergoeding. Ieder jaar wordt de vergoeding verder afgebouwd.

Kan dat niet anders?
De afbouwregeling is voor (sommige) verenigingen in de toekomst ontoereikend. Het stopzetten van de inzameling van oud papier heeft namelijk een (behoorlijke) financiële impact voor de verenigingen. Zo maakte ook Slagwerkgroep Crescendo ’s Gravenmoer duidelijk aan de gemeenteraad tijdens het spreekrecht. Voor het CDA is het simpel: „We moeten waarderen hoe verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties zich inzetten voor onze samenleving. Zij worden nu door de gemeente met een probleem opgezadeld. De afbouwregeling is een pleister op de wond, maar nog geen echte oplossing voor de toekomst.”, aldus CDA-fractievoorzitter Stijn Sips.

Welke alternatieven zijn er?
Het ophalen van oud papier (en karton) is een middel voor verenigingen om zich enerzijds in te zetten voor de gemeenschap, maar ook anderzijds inkomsten te genereren. „Het besluit om dit middel niet meer in te zetten begrijpen wij. Alleen wij begrijpen niet dat de gemeente vervolgens nog geen alternatieven aanbiedt aan de verenigingen. Wij vinden dat de gemeente hier het voortouw in moet nemen, proactief moet zijn en niet alleen pleisters moet plakken.”, aldus Sips. Daarom heeft het CDA, samen met de VPD, een motie ingediend die het college opdraagt om deze alternatieven uit te werken. Samen met verenigingen en stichtingen. „We hopen op goed resultaat en blijven het volgen.”, aldus Sips.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.